Uz početak izgradnje MHE „Ustiprača“ – investicija „teška“ 20 miliona

21.03.2014.

Radovi MHE Ustiprača

ROGATICA – Bez pompe, govora političara i bljeska bliceva fotoaparata, otpočela je dugo priptremana realizacija najveće poslijeratne investicije u opštini Rogatica i Novo Goražde, „teška“ 20 miliona maraka.

Radi se o mini hidroelektrani (MHE) „Ustiprača“ na rijeci Prača, čija će pregradna brana biti na teritoriji rogatičke, a mašinski dio na ušću Prače u Drinu na Ustiprači, u opštini Novo Goražde.

– MHE „Ustiprača“ jedna je od dvije na Prači, nizvodno od Mesića, za koje je koncesiju Vlade Republike Srpske dobilo DOO „Hidroinvest“ iz Rogatice, reče njegov direktor Dragan Dobrilović, imaće instalisanu snagu 6,9 megavata i davati godišnje nešto više od 20 miliona kilovatčasova električne enegrije. U njenu izgradnju, prema projektu koga je uradio „Energoprojekt“ iz Beograda utrošiće se 20 miliona maraka.

– Pregradno mjesto, odnosno brana ove HE, biće na lokalitetu „Deseta stražara“ sa lijeve strane magistralnog puta Rogatica – Ustiprača. Odatle će voda ići zatvorenim betonskim kanalom dužine 3560 metara trasom bivše uskotračne željezničke pruge do mašinske zgrade na Ustiprači, koja će se graditi 350 metara uzvodno od ušća Prače u jezero ukroćene Drine, dodao je Dobrilović.

Radovi MHE Ustiprača

Radove na izgradnji MHE „Ustiprača“ na tenderu dobila je kompanija „Elektroizgradnja“ iz Kiseljaka kod Sarajeva. Oni su se obavezali da će ovaj objekat, po sistemu „ključ u ruke“ završiti do kraja jula 2015.

Iskoristivši ovomartovsko lijepo vrijeme radnici kiseljačke firme su već na terenu. Kako reče šef radilišta Avdo Emšo, oni trenutno rade na organizaciji radilišta sa nekoliko teških mašina i manjom grupom radnika. Radi se na uređenju prostora za podizanje objekata za smještaj radnika i pratećih službi i obavljaju ostali pripremni radovi kako bi se za mjesec-dva počelo punim jedrima na izgradnji ovog elektroenergetskog objekta.

Uporedo sa početkom gradnje MHE „Ustiprača“, „Hidroinvest“ očekuje i građevinsku dozvolu za izgradnju i druge na Prači. Riječ je o MHE „Dub“ koja će imati instalisanu snagu 9,4 megavata i godišnju proizvodnju od 50 miliona kilovat časova električne energije.

Brana ove MHE biće na Sastavcima, nedaleko od Mesića, ispod sela Izgumanje. Odatle će združene vode Prače i Rakitnice ići tunelom dužine 2300 metara kroz kanjon lijevom stranom rijeke i magistralnog puta Rogatica – Ustiprača do sela Brčigovo. Tu prestaje tunel i voda nastavlja zatvorenim betonskim kanalom dužine 2700 metara do mašinske zgrade koja će biti izgrađena oko 150 metara od upravne zgrade postojećeg kamenoloma Dub „Romaiijaputeva“, naglasio je direktor „Hidroinvesta“ Dragan Dobrilović.

I HE „Ustiprača“ i HE „Dub“, svu proizvedenu električnu energiju u mrežu „Eletroprivrede Srpske“ upumpavaće iz zajedničkog rasklopnog postrojenja koje će se izgraditi u Dubu.