Dogovorena obustava radova na ćupriji dok se ne otklone nedostaci

15.05.2014.

Radovi na ćupriji

VIŠEGRAD – Nakon što je 15. maja obišla gradilište turske firme „Er-Bu“, koja od prošle godine izvodi radove na restauraciji i revitalizaciji Mosta Mehmed-paše Sokolovića na Drini u Višegradu, Milijana Okulj, stručnjak Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog naslijeđa RS i član komisije za saradnju sa UNESKOM, obavjestila je novinare da je sa predstavnicima izvođača radova dogovorena obustava daljih radova, dok se ne otklone uočeni nedostatci, koji odstuipaju od projekta.

Kako je nastavak radova počeo početkom maja, bez odgovarajuće saglasnosti, Zavod je o tome izvjestio republičku građevinsku inspekciju.

Okiljeva je najavila češće kontrole gradilišta, očekujući da će se u to uključiti i nadležne inspekcije Ministarstva za prostorno uređenje Republike Srpske.

– Stručne službe našeg Zavoda su prošle godine primjetile neke nepravilnosti na šta je izvođač radova upozoren. Krajem prošle godine je dogovoreno da se ne mogu nastaviti radovi dok se sve nepravilnosti ne otklone. Zbog toga i zbog nedavnog nastavka radova, a da to nije izvršeno, dogovorili smo da dalji radovi stanu i da se nedostatci otklone, tako da na sreću integritet ovog mosta i njegova univerzalna vrijednost nije ugrožena, izjavila je Okiljeva, dodavši da će ovo vrijeme biti iskorišteno i za dobijanje upotrebnih dozviola za građevinski materijal koji je planiran za radove na višegradskoj ćupriji.

Milijana Okilj pored ćuprije

Milijana Okilj

Mora se koristiti samo sedra iz Višegradske banje

– Prvenstveno mislim na sedru iz Višegradske banje, jer mi imamo obaveze i prema centru za svjetsku baštinu, koji smatra da se ovdje mora upotrebljavati originalna sedra, koja je upotrebljavana prilikom gradnje mosta u 16 vijeku. Dakle ne postoji ni jedan razlog da se ona ponovo ne koristi, jer bilo koja sedra je drugačijeg kvaliteta, boje i poroznosti, naglasila je Milijana Okilj.

Ona je podsjetila da se mora dogovoriti koji je najbolji kamen, iz okoline Višegrada, za novu kaldrmu, kojom se mijenja granitna kocka, koja nije bila autentična.

– Od nedostataka istakla bih i fuge između kamenih blokova koje nisu urađene na odgovarajući način. Neophodno je da se urade nove, kvalitetnije fuge, istakla je Okiljeva, naglašavajući da se ti radovi na svjetska kulturna dobra ne mogu nanositi bez proba, sa pet do šest receptura.

Komentarišući primjedbe vezano za saniranje temelja kula na lijevoj strani mosta Milijana Okilj je podsjetila da je prije rata sanacija stubova rađena prema projektu profesora Gojkovića iz Beograda.

– Novu projektnu dokumentaciju uradila je turska firma, na koju je dobijena saglasnost Ministarstva za prostorno uređenje Srpske. Smatram da je reviziju projekta trebao uraditi stručnjak građevinske struke, kako bi bili načisto treba li vršiti injektiranje tečnim betonom ili ne, izjavila je Okiljeva.

Ona je dodala da sve ovo, na sreću, nisu poslovi koji se ne mogu kvalitetno otkloniti, kako nebi bilo posljedica za integritet ovog mosta, koji se od 2007. godine nalazi na prestižnoj UNESKO-voj listi svjetske kulturne baštine.

Milijana Okilj je upoznala novinare da je Zavod obavezan svake godine da šalje izvještaj Centru za kulturnu baštinu UNESKO-a, te da krajem svake godine od nadležnih službi opštine Višegrad dobijaju odgovarajuće izvještaje o stanju Mosta Mehmed-paše Sokolovića.

Ćuprija-poplava

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kulture BiH će zatražiti dolazak UNESKO-vih stručnjaka

U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH su nas informisali da su na 60. sjednici, održanoj od 3. do 5. februara 2014. godine, donijeli zaključak koji se odnosi na trenutne radove na restauraciji Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.

– Na osnovu prethodnih obilazaka lokaliteta, Komisija je utvrdila određene nedostatke pri izvođenju radova na restauraciji mosta (loše organizovano gradilište, ne postoji stalni nadzor na gradilištu i sl.), ističu u Komisiji i dodaju da, imajući u vidu nastavak radova, Komisija je zatražila od svih nadležnih institucija uspostavu potpunog i efikasnog nadzora nad izvođenjem radova, kako ne bi dolazilo do dodatnih propusta u narednim fazama implementacije projekta.

– Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je zatražila od ureda Turske agencije za saradnju i koordinaciju – TIKA u BiH i izvođača radova potpuno poštivanje svih obaveza proisteklih iz ugovora, uspostavu potpune organizacije gradilišta, kao i cjelovite implementacije preporuka Centra za svjetsku baštinu, kaže se u informaciji koju smo dobili od Komisije za očuvanje spomenika kulture BiH i dodaje da će „Komisija zatražiti od Centra za svjetsku baštinu dolazak njihovih stručnjaka u Bosnu i Hercegovinu“.

Na kraju našeg upita precizirano je da će Komisija preduzeti sve što je u njenoj nadležnosti, da se sistem koordinacije između donatora, izvođača, entitetskih institucija, opštinskih organa i Komisije unaprijedi, s obzirom da je ključna slabost razmjena informacija, pa se tako moglo desiti da se radovi odvijaju bez potpune informisanosti Komisije o njihovom obimu, primjenjenim metodama i kvaliteti. S tim u vezi, 8.maja ove godine je održan sastanak nadležnih institucija u zgradi Opštine Višegrad koji je, između ostalog, za cilj imao razmjenu informacija. O rezultatima ovog sastanka Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika kulture BiH očekuje dostavljanje zapisnika, kaže se u informaciji ove Komisije.

Podsjećamo, nadzor nad izradom i provođenjem projekta revitalizacije i restauracije Mosta Meghmed-paše Sopkolovića u Višegradu vrši tim u sklopu Ministarstva saobraćaja Republike Turske, koji je vodio više desetina projekata restauracije kamenih mostova iz 16. vijeka.