Nakon jučerašnjih poplava u Rogatici – prošla kriza, ali…

15.05.2014.

Poplava u Rogatici

ROGATICA – Četrnaesti maj ljeta gospodnjeg 2014. ostaće u Rogatici upamćen po divljanju naoko male i mirne Rakitnice. Zbog kiša koje su padale predhodnog dana i cijele noći, već od ranih jutarnjih časova napustila je veliki dio svoga prirodnog korita i noseći sve što se pred njom našlo idući ka Sastavcima kod Mesića, gdje se uliva u Praču kao stariju i vodom bogatiju sestru.

Odmah po izlasku iz kanjona koji razdvaja Ziličinu i Plješevicu, Rakitnica je raširenih prsa napustila svoje korito i nastavila tok livadama i obradivim zemljištem na lijevoj obali. Nije štedjela bujnu i rosnu travu ni tek zasijane njive. Kod Sportskog centra sručila se na Gradsko kupalište sa koga je vrlo brzo odnijela metalni mostić preko koga su ljeti prelazili kupači, a i ljeti i zimi, i mnogi drugi koji su dolazili na rekreaciju iz gornjeg dijela grada. Pored mostića koji je „otplivao“ ko zna dokle, vodena stihija oštetila je i ostalu infrastrukturu ovog objekta, a „odlomljen“ je i dobar komad zemlje neposredno uz kupalište na desnoj obali rijeke.

Zahvaljujući regulaciji korita koja je izvršena početkom osamdesetih prošlog vijeka, rijeka je mirno prošla kroz grad sa nivoom vode koji je jedva prolazio ispod Kanarske i Donje ćuprije, odnosno mostova kod bivšeg Vatrogasnog doma i na Tekiji.

Poplava u Rogatici

U Donjem Polju voda se razlila i desno i lijevo od svog korita poplavivši veliki broj vrtova, od kojih su neki tek zasijani, i stigla do proizvodnih objekata „Ikonić-komerca“ na desnoj i „Viziona“, u Zaganovićima, na lijevoj obali korita rijeke.

Angažovanjem vlasnika i radnika ovih kolektiva većih šteta nije bilo. Slavko Nerić, vlasnik „Viziona“ reče da će najveća šteta biti čišćenje i dezinfekcija objekata, jer su živu stoku, gotove i poluprerađene mesne proizvode na vrijeme evakuisali.

Sa gradilišta mini hidroelektrane „Ustiprača“ preduzeća „Hidroinvest“ stigla je vijest da je i dolje bilo gusto. Voda je odnijela dvomjesečni učinak na pripremi potrebne infrastrukture za puni zamah na izgradnji ovog elektroenergetskog objekta.

– Danas je situacija sa razuzdanom Rakitnicom potpuno drugačija iako kiša i dalje pomalo pada. Nivo rijeke i slivnih potoka stalno opada. Kriza je izgleda prošla, ali oprez ne bi smjela da izostane, rekli su u Opštinskom štabu Civilne zaštite, Jer, uz kišu slijedi i otapanje snijega sa obronaka Ramanije, boričkog platoa i Berega.

Pažnju običnog Rogatičanina koji je dalje od rijeke zaokuplja voda iz gradskog vodovoda. Njih i sve ostale iz Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i Sanitarne inspekcije u Administrativnoj službi opštine upozoravaju da voda iz gradskog vodovoda sa oba izvorišta nije za piće. Dokle, građani će biti blagovremeno obaviješteni, rekoše u „Vodovodu“.

Pogledajte kako je bilo dan ranije:
Pod vodom oranice, kuće i firme [FOTO+VIDEO]