Nakon poplave u Rogatici – kupalište najviše oštećeno

22.05.2014.

Nakon poplave u Rogatici

ROGATICA – Kako prolazi koji dan, a posebno nakon što se Rakitnica vratila u prirodno korito, u Rogatici se sve više mogu sagledati posljedice poplave koja je grad i naselja duž vodotoka od sela Rakitnica do Sastavaka na Mesićima zadesile 14. i 15. ovog mjeseca.

Uz plavljenje većih površina obradivog zemljišta, posebno njiva od kojih se većina moraju preoravati i posijavati, a livade, zbog kamenja i drugog nanosa, neće moći kositi, čini se ipak najveća šteta pričinjena je gradskom kupalištu na lokalitetu Zakula neposredno uz Sportsko-rekreacioni centar. Pored toga što je voda odlomila veći komad zemlje i sa njom odnijela mali pješački mostić koga su komunalci stigli skoro kilometar niže, u vrbnama ispod objekata Industrije mesa „Vizion“ na Zaganovićima, znato je oštećen beton koji je služio kao „plaža“ duž desne strane kupališta. Voda je na ovom objektu odnijela i preko deset metara potpornog zida koji će se, ako se misli opravljati kupalište, prema mišljenju svih Rogatičana koji su ovo vidjeli, morati hitno popravljati. I na lijevoj strani, tik uz kupalište voda je napravila veliku rupu koja ugrožava branu kupališta i koja će takođe tražiti hitnu intervenciju građevinara.

Nakon poplave u Rogatici

Znatne štete voda nabijale Rakitnice nanijela je i na preko 300 kvadfratnih metara plastenika porodice Ješić u Rogatici. Sada ova vrijedna penzionerska porodica pokušava spiranjem biljaka povratiti ih u žuivot. Koliko ćemo u tome uspjeti veliko je pitanje, kazuje Borka Ješić, penzionisani prosvjetni radnik koja je iz svojih plastenika nadoknađivala dio onog što joj je u porodičnom budžetu nedostajalo od male penzije iako ju je zaradila ostvarivši puni penzijski staž.

Nakon poplave u Rogatici

I dok se još štete sumiraju i saniraju, akcija prikupljanja pomoći za postradale se nastavlja. U organizaciji Opštinske organizacije Crvenog krsta u Bijeljinu još je otišao jedan kombi hrane, higijene, ćebadi i posteljine, a juče, 21. maja, kamion sijena koga su donirali poljoprivredni proizvođači sa područja Mjesne zajednice Stjenice.

Sreten Mitrović