Nastavljeni radovi na obnovi i restauraciji mosta Mehmed-paše Sokolovića

07.05.2014.

Restauracija Ćuprije na Drini

KALDRMA ZAMJENjUJE KOCKU

VIŠEGRAD – Radnici Turske firme „Er-Bu“ 6. maja su nastavili radove na obnovi i restauraciji mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, koji su započeli 2013. godine.

U toku je skidanje kamene kocke, koju će prema projektu zamjeniti kamena kaldrma, čemu će predhoditi odgovarajuća izolacija.

Čitav posao, počev od prvih priprema 2004. godine, pored opštine Višegrad, Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika kulture BiH i Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog naslijeđa Republike Srpske, kooirdinira turska razvojna agencija „Tika“.

Restauracija Ćuprije na Drini

Opština Višegrad je u saradnji sa nadležnim ministarstvima Republike Srpske za ove radove obezbjedila svu potrebnu dokumentaciju, a tokom 2012. godine „Tika“ je finansirala izmještanje elektro, telefonskih i vodovodnih instalacija sa ćuprije na novi most preko Drine.

Prema projektu planirano je da se do 2015. godine saniraju oštećeni temelji i stubovi ovog kamenog mosta, na kolovozu kamena kocka zamjeni kaldrmom, sanira ograda i prilazi mostu, te postavi odgovarajuća rasvjeta.

Radove na rekonstrukciji Ćuprije na Drini izgrađene 1577. godine, koja je od 27. juna 2007. godine na listi UNESKO-ve svjetske kulturne baštine, finansira Vlada Republike Turske.

Kako je ranije u više navrata najavljeno za te radove biće potrebno oko pet miliona evra.