Sa radilišta MHE „Ustiprača“ – poplava prošla bez štete

26.05.2014.

Radovi MHE Ustiprača

ROGATICA – Znalo se da je rijeka Prača ćudljiva i nepredvidiva i da zna nositi drvlje i kamenje. Otuda su mnogi uz njeno divljanje od 14. do 17. ovog mjeseca, bili ubijeđeni da će doći do velike štete na gradilištu mini hidroelektrane (MHE) „Ustiprača“, koju za investitora DOO „Hidroinvest“ iz Rogatice od početka marta gradi „Elektroizgradnja“ iz Kiseljaka kod Sarajeva.

Nakon što su prestale kiše i Rakitnica i Prača se vratile u svoja korita, posjetili smo ovo gradilište. U razgovoru sa šefom radilišta Avdom Emšom saznali smo lijepe vijesti. Oni nisu imali veće štete na mašinama i opremi, ali je zbog velikog vodostaja Prače bio malo usporen proces rada.

Radovi MHE Ustiprača

– Kako sa dinamikom pripremnih radova idemo dobro ispred plana, kraće zastoje koristili smo za pregrupisavanje na nove poslove. Pošto nismo mogli raditi na planiranom stavljanju temelja za branu kod „Desete stražare“, (područje opštine Rogatica) radne kapacitete preusmjerili smo na pripremu 3,6 kilometara trase budućeg zatvorenog betonskog kanala koji ide trasom bivše uskotračne pruge i prati postojeći magistralni put Rogatica – Ustiprača do mašinske hale neposredno iznad Ustiprače (područje opštine Novo Goražde).

– I taj posao, naglašava Emšo, dobro napreduje. Trenutno radimo na jednom od dva mosta preko koga je nekada išao popularni „ćiro“, a od ove godine na njemu će biti betonske cijevi kojim će se združene vode Rakitnice, Prače, Pršinog potoka i drugih manjih vodotoka transportovati do mašinske hale koja će biti neposredno iznad mjesta ulivanja u Drinu na Ustiprači.

Radovi MHE Ustiprača

– Veliki dio pripremnih radova već je urađen. To pokazuje i broj zaposlenih na ovom objektu čija izgradnja će koštati 20 miliona maraka. Počelo se sa petnaestak uglavnom rukovaoca teških građevinskih mašina. Sada ih je nešto više od 40, a kad za koji dan počne izlivanje temelja za branu, polaganje cijevi za kanal i izgradnja mašinske hale, biće ih na stotine, reče šef radilišta Avdo Emšo.