Drina poribljena sa oko 16.000 jedinki mlađi pastrmke

21.09.2014.

Poribljavanjeu Foci

FOČA – Članovi Sportsko-ribolovnog društva “Mladica” iz Foče poribili su danas rijeku Drinu sa oko 16.000 jedinki mlađi potočne pastrmke koju su dobili na poklon od Hidroeletrane “Višegrad”.

Oko 260 kilograma mlađi potočne pastrmke, čija je vrijednost oko 3.000 KM, nabavljeno je u Ribogojilištu “Krupica” u Jeleču kod Foče, a u rijeku je ubačeno kod gornjeg drinskog mosta u zoni zabrane ribolova.

Član Upravnog odbora “Mladice” Ljubiša Ivanović napomenuo je da je ovo redovna akcija, koja se svake godine provodi u saradnji sa Hidroelektranom “Višegrad”.

“Naše društvo gazduje i jezerima na Zelengori, koje bi, takođe, trebalo poribiti, jer je u njima sve manje ribe, pa ćemo naredne godine pokušati da nabavimo više mlađi, ne samo od Hidroelektrane `Višegrad`, već i od Hidroelektrane `Mratinje` na rijeci Pivi, koja do sada nijednom nije učestvovala u poribljavanju na području naše opštine”, rekao je Ivanović.

On je podsjetio da je u posljednje vrijeme izdato dosta koncesija za gradnju malih elektrana na fočanskim rijekama, pa se ribolovci nadaju da će i koncesionari učestvovati u očuvanju ribljeg fonda.

Zbog teške finansijske situacije i sve manjeg broja ribolovaca sa plaćenim dozvolama, ali i stalnih oscilacija u vodostaju Drine uslovljenih radom Hidroelektrane “Mratinje”, Sportsko-ribolovnog društva “Mladica” se suočava sa velikim problemima u gazdovanju vodotocima, kojih je čak 17 na području ove opštine.

Zahvaljujući Hidroelektrani “Višegrad” i obližnjem ribogojilištu pastrmke, ova vrsta ribe nije ugrožena, ali ostale jesu, poput mladice i lipljena, kojih je sve manje u Drini i njenim pritokama.

Vodostaj Drine danas je bio povoljan za poribljavanje, a mutna voda, zbog velikih padavina, kako kažu ribolovci, ne može negativno uticati na privikavanje mlađi na novu sredinu, već je i korisna jer je štiti od grabljivica.