Nove nevolje poljoprivrednika u Rogatici

22.09.2014.

Krompir u Rogatici

KIŠA ZAUSTAVILA VAĐENjE KROMPIRA

ROGATICA – Ratari u opštini Rogatica ove godine nemaju sreće. Kiše, poplave, vlaga i biljne bolesti pratile su im sve faze rada. Sjetvu su obavili na jedvite jade. A onda su došle poplave i dosijavanje njiva u kojim su uništene već iznikle biljke. Koševina trave još nije i neće biti do kraja obavljena. Slično je i sa žetvom strnih žita. I ono što je požnjeveno slabog je kvaliteta i sa velikim procentom vlage, pričaju ratari iz svih krajeva opštine.

Na red za ubiranje plodova došli su krompiri kojim je ove godine zasijano 232 hektara za jelo, koga su uglavnom sijala seoska poljoprivredna gazdinstva, i 57 hektara sjemenskog krompira koga je sijao „Solanum-produkt“ i preduzeće „Agros“.

Držeći se višegodišnje prakse da se sa vađenjem krompira počne oko Male Gospojine, Dragan Džida, poznati robni proizvođač sa Borika, koji je krompirom posijao 230 dunuma zemlje u Rogatičkom polju i na Borikama, polovinom prošle nedelje počeo je kampanju njegovog vađenja.

– I pored dosta vlage u zemlji, dva dana smo, uslovno rečeno, normalno radili ali trećeg berače je kiša istjerala. Ostalo je desetak dunuma izoranog a ne pokupljenog krompira u Rogatičkom polju, koji tamo stoji već skoro četiri dana. Radi se o 6 do 7 tona kvalitetnog krompira za jelo i njegova sudbina je krajnje neizvjesna, kazao je Dragan.

– Uz sve nedaće koje su se ove godine sručile na proizvođače krompira stigla je i nova. Opšta je najezda divljih svinja, a i neki građani sve češće zalaze u krompirišta i kradu krompir, reče direktor Udruženja proizvođača krompira „Solanum-produkt“ Novak Motika.

Tekst i foto: Sreten Mitrović