Novi projekat DC “Nove nade” iz Višegrada

20.10.2014.

Nove nade-projekat

EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA NA SELU

VIŠEGRAD – U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih sredina u opštini Višegrad“, koga uz podršku Američke ambasade u BiH, provodi Demokratski centar „Nove nade“ iz Višegrada, u subotu je održana radionica kojoj su prisustvovale žene iz ruralnih područja, a koje su nosioci porodičnih poljoprivrednih domaćinstava.

Nove nade-projekat

Predavanje o plasteničkoj proizvodnji održala je diplomirani inžinjer poljoprivrede Marica Jovanović, dok je koordinator „Novih nada“, Siniša Nešković, govorio o prednostima udruživanja u poljoprivredi.

Po riječima glavnog menadžera „Novih nada“, Mile Gračanin cilj projekta je da se odabrane učesnice sa ruralnih područja opštine Višegrad edukuju u cilju osvajanja plasteničke proizvodnje, kako bi prodajom viška proizvoda dodatno poboljšale porodični budžet. Planirano je da na kraju projekta učesnice dobiju savremene plastenike.