Borički krompir: Zaštićena robna marka

14.11.2014.

Zig-Boricki krompir

ROGATICA – Na osnovu ovog certifikata koji je dobilo Udruženje proizvođača krompira „Borika“ od Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, svi proizvođači, članovi ovog Udruženja koji ispunjavaju propisane uslove o kvalitetu krompira, imaju pravo da na tržištu cijele Bosne i Hercegovine svoj krompir deklarišu i prodaju pod imenom „Borički krompir“.

Takav proizvod će posjedovati Ispravu o žigu „BAZ116084“ i znak kao na dodijeljenoj Ispravi.

Bilo koji drugi proizvođač koji svoj proizvod bude prodavao pod nazivom „Borički krompir“ kršiće Zakon o intelektualnom vlasništvu i Zakon o žigu BiH i biće sankcionisan u skladu sa odredbama ovih zakona.

Opština Rogatica