Izgradnja MHE na Prači između Mesića i Ustiprače

07.11.2014.
MHE Dub

Pripremni radovi za MHE Dub

PRIPREMNI RADOVI I ZA HE „DUB“

ROGATICA – Uporedo sa izgradnjom mini hidroelektane (MHE) „Ustiprača“ u čije podizanje će biti utrošeno 20 miliona maraka, počeli su pripremni radovi i za drugu MHE „Dub“ za koje je od Vlade Republike Srpske koncesiju na 30 godina dobilo preduzeće „Hidroinvest“ iz Rogatice.

– Riječ je o MHE „Dub“ koja će imati instalisanu snagu od 9,4 megavata i u čiju izgradnju će biti utrošeno 35 miliona maraka. Njeno pregradno mjesto, odnosno brana, biće na Sastavcima Rakitnice i Prače ispod sela Izgumanje kod Mesića. Odatle će se združene vode Prače i Rakitnice transportovati tunelom dužine 2300 metara kroz kanjon lijevom stranom Prače i magistralnog puta Rogatica – Ustiprača do sela Brčigovo. Tu prestaje tunel i voda nastavlja tok zatvorenim betonskim kanalom koji će ići trasom bivše uskotračne pruge Mesići – Ustiprača, dužine 2700, širine tri i visine 2,5 metara do mašinske zgrade koja će biti izgrađena na oko 150 metara uzvodno od upravne zgrade postojećeg kamenoloma Dub, kazuje direktor „Hidroinvesta“ Dragan Dobrilović.

MHE Ustiprača

Pregradna brana MHE Ustiprača

– Što se tiče MHE „Ustiprača“, čija izgradnja je vić poodmakla, jer je počela u martu ove godine, ona će imati snagu 6,8 megavata. Njeno pregradno mjesto je kod „Desete stražare“ na teritotiji opštine Rogatica. Odatle će voda ići zatvorenim betonskim kanalom dužine 3560 metara trasom bivše željezničke pruge do mašinske zgrade na Ustiprači, opština Novo Goražde, koja se već uvelika gradi 350 metara uzvodno od ušća Prače u jezero ukroćene Drine, dodao je Dobrilović.

Kad budu završena i puštena u rad MHE „Dub“ će proizvoditi 50, a „Ustiprača“ 35 miliona kilovat časova električne energije godišnje. U mrežu Elektroprivrede Srpske proizvedeni kilovati će se upumpavati iz zajedničkog rasklopnog postrojenja u Dubu.

Na obje elektrene je izvođač radova „Elektroizgradnja“ i „Tibra Pacifik“ iz Kiseljaka, a radovi treba da se završe u roku od 2,5 godina. MHE „Ustiprača“ već do kraja jula 2015. Zahvaljujući ovojesenskom lijepom vremenu radovi idu čak iznad utvrđene dinamike, rekao je šef radilišta Avdo Emšo.