Počela eksproprijacija za HE “Mrsovo”

28.11.2014.

Istraživanja HE Mrsovo

RUDO – U srijedu, 19. novembra, održavanjem prve rasprave počela je eksproprijacija nepokretnosti za potrebe izgradnje HE “Mrsovo”.

Po riječima Zorana Topalovića, šefa Područne jedinice RGU Rudo, u prvom postupku obezbjeđuju se dokazi o stanju na parcelama (popis drvnih sortimenata i broj stabala – šume, stabala voća, zasada i usjeva, definiše se karakter zemljišta kao i stanje građevinskih objekata).

Sa postupkom eksproprijacije krenulo se od parcela, na kojima će se graditi objekti same centrale i dalje prema Mrsovu, sa desne strane rijeke Lim. U procesu eksproprijacije, evidentirano je oko 400 predmeta a planirano je da se ovaj posao završi do proljeća 2015. godine, kada se predviđa početak izgradnje centrale.

Iznos naknade za eksproprisane nepokretnosti, utvrdiće se po pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji a na osnovu procjene ovlaštenih vještaka.