Biće proširen put za Šćepan Polje

23.01.2015.

Put Foča-Šćepan Polje

FOČA – Magistralni put Foča – Šćepan Polje biće proširen u naredna četiri mjeseca, a biće postavljene i zaštitne bankine, najavio je načelnik fočanske opštine Radisav Mašić.

Mašić je naveo da će prva mjera biti zabrana saobraćaja za sva vozila nosivosti veće od 12 tona.

“Zabrana je do sada važila samo za teretna vozila, a sada će biti i za putnička, što znači da ovim putem neće moći saobraćati autobusi velikih gabarita, odnosno preko osam metara dužine”, rekao je Mašić, nakon jučerašnjeg sastanka sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Neđom Trninićem.

On je naveo da će krivine sa malim radijusom biti ispravljene, biće napravljene nove podzide, a proširenja i bankine biće urađene gdje god bude moguće, da bi se turistička sezona dočekala što bezbjednije.

Mašić je dodao da je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske ovaj posao povjerilo preduzeću “Putevi Republike Srpske”, koje će angažovati izvođača radova.

“Insistirali smo da se put bolje održava, da kontrola saobraćaja bude bolja i da se dosljedno kontrolišu saobraćajni propisi, koji ograničavaju brzinu od 30 do 40 kilometara”, rekao je Mašić.

On je istakao da u Ministarstvu saobraćaja trajno rješenje ovoga puta vide kroz međunarodni projekat u saradnji BiH i Crne Gore, kao dvije zemlje koje ova magistrala povezuje.

“Izabran je izvođač radova na projektovanju puta, i ta faza bi trebalo da bude završena u ovoj godini, sa optimističnim pretpostavkama da će investicija krenuti u narednoj godini. Mi smo tražili da se gradnja puta ne veže za gradnju HE Buk Bijela”, rekao je Mašić.

Mašić je objasnio da je gradnja puta planirana u dvije faze – prva je izgradnja dionice Foča – Šćepan Polje, sa novim mostom na rijeci Tari, a druga faza je obnova puta Foča – Sarajevo, sa izgradnjom treće trake preko prevoja Rogoj.