LAP o ravnopravnosti polova ide pred odbornike

05.02.2015.

LAP Snop

ROGATICA – Na prijedlog učesnika radnog sastanka održanog uz tradicionalnu manifestaciju „Romanijsko prelo“ u Gučevu 1 marta 2014. Skupština opštine krajem maja iste godine donijela je odluku o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova u opštini za period 2015 – 2017. sa posebnim osvrtom na položaj žena na selu.

U okviru realizacije ove odluke, juče, 4. februara, u organizaciji Udruženja žena „Snop“ iz Gučeva i projekta „Lokalni džender mehanizam u funkciji ekonomskog osnaženja žena“ finansiranog iz FIGAP sredstava, održan konsultativni sastanak sa ciljem definisanja i usaglašavanja stavova oko zvanične verzije budućeg plana o ravnopravnosti polova u opštini.

– Cilj okupljanja, reče u ime organizatora Slađana Ujić, predsjednika „Snopa“, uz prisustvo načelnika opštine Tomislava Puhalca i predstavnika drugih zainteresovanih organizacija i javnih ustanova, u potpunosti je ostvaren. Definisani su i usaglašeni stavovi oko zvanične verzije LAP za ravnopravnost polova i on će kao nacrt ići pred odbornike Skupštine opštne na narednoj sjednici.