Udruženje penzionera: Manja penzija – veća pomoć

03.03.2015.

Skupstina penzionera u Rogatici 2

ROGATICA – Članovi Skupštine Udruženja penzionera u Rogatici održali su juče, 2. marta, redovnu godišnju skupštinu. Razmatrali su i usvojili izvještaj o realizaciji programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom pregledu materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja za prošlu godinu.

Istovremeno, razmatrani su i usvojeni program rada i finansijski plan za tekuću 2015, a donesena je i odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja kojom se ovaj fundamentalni dokumenat usaglašava sa Statutom Udruženja penzionera Republike Srpske.

Najveću pažnju i prošle godine Udruženje posvetilo je socijalno-humanitarnim pitanjima. S razlogom jer je na području opštine od 2100 penzionera preko 1000 sa penzijom do 350 maraka. Uz to, tokom godine umrlo je čak 126 penzionera ili njihovih supružnika. To je, primjera radi, za 43 više nego 2009, za 37 nego 2010, 32 nego u 2011. i 42 nego u 2013. godini.

Skupstina penzionera u Rogatici

Osim toga, rečeno je na Skupštini, zbog penzija do 180 maraka novčana pomoć upućena je za 180 penzionera, na bolničkom liječenju pomognuto je 108, za kupovnu lijekova 185 i na banjsko liječenje sa 50 posto participacije troškova išlo je 40 penzionera. U posjetu bolesnim penzionerima sa prikladnim poklonima išlo se u 143 porodice, a Udruženje je sufinansiralo 142 penzionera koji su išli na izlete u njegovoj organizaciji.

Iz sredstava članarine i drugih prihoda za sve rečeno utrošeno je 78.236 maraka.

U prošloj godini Udruženje je dobilo i nove prostorije. Radi se o cijeloj zgradi bivšeg „Materijala“ kod ljetne bašte u centru grada. Time je za sva vremena riješeno pitanje smještaja i normalnog rada Udruženja uključujući i Klub penzionera koji je otvoren početkom aprila prošle godine.

I u ovoj godini najviše pažnje Udruženje će posvetiti socijalno-humanitarnim aktivnostima kroz novčanu i materijalnu pomoć. Uz članarinu u visini od tri marke mjesečno od penzije svakog člana plan je da se akumulira oko 72.000 maraka, a očekuje se i pomoć iz budžeta opštine u visini od 42.000 i donacija nekih drugih subjekata u opštini.