Obavještenje za javnost

16.04.2015.

Pero Petrović

Na sjednici SO-e Višegrad koja je održana 14.04.2015. godine odbornik Miodrag Rosić je na najgrublji mogući način zloupotrijebio govornicu i datu mu riječ i na sve moguće načine pokušao da oblati mene i moj rad kao direktora JU RC „Vilina Vlas“ Višegrad.

U tome mu je pomogao njegov koaliconi partner inače Predsjednik SO-e Višegrad Suljo Fejzić koji mu je dopustio da suprotno dnevnom redu iznosi proizvoljne i netačne navode.

Imajući u vidu činjenicu da osam mjeseci vode hajku protiv mene na Sjednicama SO-e, a nedozvoljavaju mi prisustvo i da kazem par riječi vezano za slučaj moje smjene sa mjesta direktora JU RC “Vilina Vlas” Višegrad, primoram sam da se javnosti obratim putem ovog obavještenja.

Obavještavam javnost da nemam namjeru da ulazim u polemiku sa Miodragom Rosićem jer mi nije dorastao ni kao čovjek ni kao političar što dokazuje i broj glasova koje smo osvojili na izborima.

Samo ću radi javnosti naglasiti da je JU RC “Vilina Vlas” Višegrad za vrijeme mog devetogodišnjeg mandata svake godine pozitivno poslovala, da su moji finansijski planovi i godišnji izvještaji jednoglasno usvajani na sjednicama SO-e Višegrad i da je za njih glasao i Miodrag Rosić. Svake godine je nezavisni revizor kontrolisao poslovanje Ustanove i davao pozitivno mišljenje. Dobit koju smo ostvarivali na kraju godina koristili smo za pokrivanje minusa iz prethodnih perioda kada je na mjestu direktora bio Brane Smiljić kolega Miodraga Rosića iz “kluba propalih direktora” Višegrada.

Samo za poslijednje dvije godine svog mandata Smiljić je napravio minus od preko 600.000 KM a ukupan dug koji smo dr Dušana Bukvić i ja naslijedili iznosio je oko 1.500.000 KM. Sve prethodne godine smo vraćali pomenute dugove i za to postoji validna dokumentacija.

Veoma sam ponosan na svoj rad u JU RC “Vilina Vlas”. Ustanova je sada bez dugova. Radnicima se redovno isplaćuju plate i doprinosi i to je jedno od najperspektivnijih preduzeća u Višegradu i šire.

Miodraga Rosića i njegov rad kao direktora JU Sportska Ustanova „Drina“ Višegrad neću ovom prilikom spominjati.

Svi u Višegradu dobro znaju ko je Pero Petrović, a ko Miodrag Rosić. A sigurno nije bez razloga dobio nadimak Miško „BINGO“.

PERO PETROVIĆ
Šef kluba Srpskog naroda u Vijeću naroda RS