Briga putara u Rogatici – Kamioni uništavaju puteve

24.06.2015.

Kamioni pretovareni 2

ROGATICA – Područje opštine Rogatica sa nešto više od 600 kvadratnih kilometara uzduž i poprijeko siječe više od 370 kilometara nekategorisanih i lokalnih asfaltnih i makadamskih puteva ne računajući magistralni put Podromanija – Rogatica – Ustiprača i regionalne puteve od kojih je osnovni Rogatica – Lijeska – Sjemeć – Višegrad.

Nema ni jednog iole većeg sela koje nije putem povezano sa ostalim svijetom, a svih 13 mjesnih zajednica sa sjedištem opštine asfsltiranim putem.

Brigu o nekategorisanim i lokalnim putevima od izgradnje do održavanja i čišćenja od snijega brine opština finansiranjem iz budžeta.

Posljednjih godina sve je više problema na tom planu. Osnovni je u njihovoj preopterećenosti teretima prije svega prevozom drvnih sortimenata. Kojim god su prošli kamioni privatnih drvoprerađvača sa tovarima na vozilu i prikolici i do 70 tona sirove oblovine, iza njih su vrlo brzo ostajale rupe na putevima, iskiljao i puknuti asfalt, izlomljena asfaltna podloga na krivinama i niz drugih uglavnom po puteve loših pojava. Kako to izgleda na licu mjesta dovolno je krenuti putem Rogatica – Kozići – Strojilovina ili bilo kojim na platou Borika, svejedno da li se radilo sa asfaltnom ili makadamskom podlogom, lokalnom, opštinskom, ili regionalnom, državnom, putu kakav je samo prije dvije godine rekonstruisani Rogatica – Lijeska, a da se ne govori o dijelu puta Lijeska – Arnautovići i dalje prema Han-Pijesku i Bokšanici preko Sjeverska.

Kamioni pretovareni

Načelnik u Odjeljenju za inspekcijske poslove u Administrativnoj službi opštine Đoko Razdoljac i inspektor za saobraćaj Svjetlana Bijeljanić rekoše da oni na planu zaštite puteva ne mogu ništa pomoći. Sve je, kazuju oni, u rukama Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ i resornih ministarstava u Vladi Republike Srpske.

Oni rekoše još da ni na jednom putu u ovoj opštini nema znaka kojim bi se ograničila nosivost puta ili mosta, a to znači da ni inspekcije ni policija tu nemaju šta tražiti.

I dok se nadležni sjete da treba zaštititi puteve u Rogatici, dotle oni ubrzano propadaju. Otišlo se dotle, primjera je na pretek, čulo se nedavno i na sjednici SO-e kada su razmatrani izvještaji o radu inspecija, da su neki asfaltni putevi lošiji od iole boljeg makadama, a o makadamu da se i ne govori.