SO-e Rogatica – Dan opštine 27. septembar

01.06.2015.

SO Rogatica 2

ROGATICA – Odbornici SO-e Rogatica na čelu sa predsjednikom Uzeirom Kurtićem na danas, 1. juna, održanoj redovnoj sjednici jednoglasno su prihvatili izvještaj Komisije za prikupljanje prijedloga građana za određivanje i proglašenje praznika opštine, prema kome je predloženo da to bude 27. septembar. Time se vraća sjećanje na prvo oslobođenje Rogatice 1914. godine nakon vjekovnog ropstva pod turskom i austrougarskom vlašću.

Radi se, rečeno je u izvještaju koga je potpisao predsjednik Komisije Tomislav Batinić, o jednom od najznačajnijih datuma u cjelokupnoj pisanoj istoriji Rogatice i da stoga zaslužuje da bude slavljen kao praznik grada i opštine.

Usvajajući izvještaj odbornici su zadužili načelnika opštine Tomislava Puhalca da pripremi potrebne odluke i izmjenu Statuta kojim će se verifikovati prijedlog dana Rogatice kao multietničke lokalne zajednice.

Podsjećanja radi, dan opštine u bivšoj SFRJ bio je 6. septembar kao dan prvog oslobođenja Rogatice 1941. u Drugom svjetskom ratu.

Pažnju odbornika privukla je odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, ugostiteljsku i uslužnu djelatnost u objektima na području opštine.

Cilj ove odluke, kojom se mijenja postojeća, rečeno je na sjednici, da se uz striktnu primjenu zakonskih propisa uvede više reda u oblasti tzv. male privrede, a da se pri tome omogući poslodavcima i zaposlenim radnicima da ostvaruju prihod i plate bez problema posebno u javnom redu i miru.

Odbornici su donijeli i odluku o formiranju Organizacionog odbora za održavanje 53. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) čiji domaćin će iduće godine biti Rogatica. Odbor ima 35 članova, od čega 29 „običnih“i 6 počasnih. Za predsjednika je imenovan načelnik opštine Tomislav Puhalac, a potpredsjednici su Miladin-Mišo Ikonić i Tomislav Batinić.

SO Rogatica

Zadatak Organizacionog odbora je da imenuje Izvršni odbor, Predsjedništvo, potrebne komisije, da donese Program aktivnosti i izvrši ostale radnje oko priprema i organizacije MOSI.

Većinom glasova, jer je 6 od prisutnih 17 odbornika, ostalo uzdržano, usvojena je Informacija o izvršenju budžeta opštine za period januar – mart tekuće godine.

Obrazlažući informaciju, načelnik Odjeljenja za finansije Tijana Motika, rekla je da su prihodi u budžetu iznosili 1,239.297 maraka. To je 19,08 posto od planiranih za tekuću, a 10,35 posto više od izvršenja u istom periodu prošče, 2014., godine.

Ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 1,298.638 maraka. To je 19,99 posto od planiranih, a za 7,95 posto manje u odnosu na izvršenje u istom periodu 2014. godine. Ostvareni deficit u iznosu od 59.341 marku, osjetno je manji nego i jedne godine od 2011. uz tendenciju daljeg opadanja.

Na ovoj sjednici razmatrana je i većinom glasova usvojena Informacija o poslovanju privrede na području opštine tokom 2014. godine.

Osnovne parametre ovog dokumenta odbornicima je prezentirao načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Novaković.

Informacija je, rekao je on, zbir poslovanja 68 preduzeća, među kojima nema ni jedno veliko, odnosno sa zaposlenih 250 i više radnika. Ono što zabrinjava je opadanje ukupnpog prihoda za preko 10 posto u odnosu na 2013. godinu. Manji je i rashod i dohodak, ali su zato povećani gubici za više od 45, obaveze za 21 i zaduženost za 13 procenata. Broj zaposlenih u privredi je smanjen sa 1109 u 2013. na 1054 u 2014. godini.

Odbornici su razmatrali i jednoglasno primili k znanju informacije o radu u prošloj godini Osnovne škole „Sveti Sava“, o stanju u oblasti socojalne i dječije zaštite, o snadbjevanju električnom energijom i o stanju u oblasti zapošljavanja i realizaciji programa zapošljavanja.

Tekst i foto: Sreten Mitrović