Drina poribljena pastrmkom i šaranom

15.07.2015.

Poribljavanje u Visegradu

VIŠEGRAD – Rijeka Drina poribljena je sa tri tone potočne pastrmke i dvije tone šarana, rekao je Srni predsjednik Ribarskog udruženja “Drinska jezera” iz Višegrada Aleksandar Kojić.

Kojić je rekao da im je pomoć u poribljavanju pružilo preduzeće “Hidroelektrane na Drini”.

On je dodao da na ovu rijeku dolaze mnogi ribolovci iz susjednih opština u BiH i Srbiji.

Direktor preduzeća “HE na Drini” Mile Lakić rekao je Srni da je ovo preduzeće obezbijedilo finansijska sredstva za poribljavanje rijeke Drine i njenih pritoka na teritorijama Višegrada, Foče, Rudog i Čajniča.

“Ovo činimo kako bi obogatili riblji fond na rijeci Drini i zaštitili životnu sredinu”, istakao je Lakić.

Kontrolu poribljavanja obavljaju opštinski veterinarski i poljoprivredni inspektor.