Izgradnja mosta na Limu

17.07.2015.

Novi most u Rudom

RUDO – Na rijeci Lim, nedaleko od Rudog, počela je gradnja mosta nizvodno od brane koji će biti korišćen za potrebe Hidroelektrane “Mrsovo”, a ukupna dužina mosta je 72 metra.

Glavni inženjer firme “Komsar enerdži” na izgradnji Hidroelektrane “Mrsovo” Dragan Čvor kaže da radovi teku planiranom dinamikom.

“Most se pravi na tri raspona, a projektovan je kao spregnuta konstrukcija sa dva obalna uparnjaka i dva srednja stuba koji se temelje na šipovima, sa jednom saobraćajnom trakom širine 4,5 metara i jednom pješačkom stazom”, rekao je Čvor novinarima.

On je dodao da se očekuje da će put dužine 1.200 metara prema kamenolomu Varda, odakle će se vršiti eksploatacija kamena za izgradnju hidroelektrane, biti završen do kraja jula, a ostali radovi do kraja građevinske sezone.

Pored puta i mosta, projektovan je i dalekovod do Višegrada, a u toku je i eksproprijacija zemljišta.

Hidroelektrana “Mrsovo” će imati instalisanu snagu od 37,3 megavata, pregradna brana biće visoka 20 metara, a akumulaciono jezero dugo 9,5 kilometara i protezaće se do mosta u Rudom.

Izgradnja će trajati tri godine, a investicija je vrijedna oko 100.000.000 evra.