Rudo dobilo prvu suvenirnicu

02.07.2015.

suvenirnica u Rudom

RUDO – Udruženje za pomoć osobama sa posebnim potrebama „NADA“ Rudo otvorilo je prvu suvenirnicu u Rudom.

Suvenirnica, koja je smještena u zgradi JZU Dom zdravlja„ Dr.Stojana i Ljubica“, nudi po pristupačnim cijenama: šolje, majice, kačkete, figure spomenika, tanjire, satove i dr. sitan promotivni materijal sa motivima Rudog.

Pored gotovog promotivnog materijala, ovo Udruženje u sklopu suvenirnice vrši i usluge grafičkog dizajna, skeniranja i kopiranja.

Podršku za otvaranje suvenirnice, Udruženje je dobilo kroz projekat „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, koji implementira Helšinski parlament građana Banja Luka u partnerstvu sa organizacijom UDAS i MeNeRaLi.

Projekat prevashodno ima za cilj stvaranje uslova za zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama.

Opština Rudo