Uz Svjetski dan stanovništva u Rogatici

10.07.2015.

Dan stanovnistva u Rogatici

ZAUSTAVITI ODUMIRANjE SRBA

ROGATICA – Dok se u svijetu 11. juli kao međunarodni dan stanovništva, koga su ustanovile Ujedinjene nacije 1990. godine, obilježava u znaku planiranja porodice i ograničavanja rađanja djece, kod Srba on ima drugačiju – rađati više djece.

U tom cilju danas je u Rogatici u organizaciji Narodne biblioteke i Dječijeg vrtića „Bambi“ održana manifestacije pod naslovom „Samo nas djeca mogu spasiti“ na kojoj je ukazano da je Srba sve manje i da u Republici Srpskoj svake godine nestane od 2000 do 2500 stanovnika, ili grada veličine Kalinovika i sličnih.

Dan stanovnistva u Rogatici (2)

Poslije dvosatnog programa u kome su djeca recitovala, pjevala i plesala, opšta je poruka da se zaustavi odumiranje srpskog naroda na čemu je velika odgovornost cijelog društva, ali i svakog mladog bračnog para uz vapaj djece „slušate li vi nas“.

Šta hoće djeca najbolje se moglo zaključiti iz jednog od više panoa koji su pratili ovu manifestaciju. Evo njihove poruke:
Halo mama, halo tata,
hoću sestru, hoću brata,
Sestru pravu koja ima kosu plavu.
Jednog brata pravog, crnog ili plavog.

Tekst i foto: Sreten Mitrović