Medicinari iz Foče u borbi za penzije pred sudom (VIDEO)

16.09.2015.

Focanski medicinari

FOČA – Druga je godina kako više od 20 penzionisanih medicinara koji su bili zaposleni u Univerzitetskoj bolnici i Domu zdravlja Foča pokušavaju da se izbore za svoja prava zbog neredovnog uplaćivanja radnog staža.

Žale se da iako su radili 40 godina, Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje im je priznao 35 godina. Ustanove su im naknadno uplatile. Smatraju da je problem još veći što je nekim kolegama ovo pravo priznato, a njima nije.

“Aktivno sam radila 40 godina a priznato mi je samo 35 godina. Јuče je bilo dvije godine od kako sam u penziji a nije mi priznat taj pojedinačni staž i uplata”, kaže Mila Ivanović, penzionisana medicinska sestra.

Probleme ima i Milin kolega Dragiša Filipović. Od kako je 1. decembra 2013. godine navršio 40 godina radnog staža, kaže, umjesto da normalno živi od zaslužene penzije prisiljen je da svoje pravo ostvaruje i putem suda. Fond PIO nije priznao „pojedinačnu“ uplatu. Tužio je, a Sud je presudio u njegovu korist. Tvrdi, umjesto da Fond PIO postupi po uvaženom tužbenom zahtjevu, dobio je odgovor “Žalba se odbija!”

“Pitam se samo u čijoj ulozi je ovdje PIO i radi li uopšte za penzionere? Јa sam ogorčen na njihove postupke”, ističe Dragiša.

Ogorčene su i ostale kolege kojima su zbog nepriznavanja pet godina staža penzije manje od 40 do 100 i više maraka. Kažu, nekima je Fond PIO priznao pravo na pune penzije.

Različiti aršini i kod sudija. Okružni sud u Istočnom Sarajevu neke tužbe je odbio. Ima i onih kolega kod kojih je presuđeno u njihovu korist.

Radenka Golijanin, penzionisana medicinska sestra, kaže da je pravo priznato polovini, ili ma lo više od polovine, a da za njih desetak nije.

Iz Fonda PIO odgovaraju – Svima je priznato pravo na penziju. Poslodavci su napravili grešku, nisu sarađivali sa Fondom koji jedini po Zakonu može da odobri pojedinačne uplate.

Tihomir Јoksimović, portparol Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje RS naveo je da je poslodavac izvršio pojedinačnu uplatu na svoju ruku samovoljno u okolnostima kada su već ispunjeni uslovi za ove ljude za ostvarivanje prava na penziju.

Fočanski penzioneri ostaju pri stavu da su neumorno radili vjerujući da svako radi svoj posao i da nisu imali vremena da razmatraju ko pravi greške i da će istrajati u ostvarenju svojih prava.