Humanitarci javite se – vaša marka nama velika korist

13.11.2015.

Nasa mladost

Udruženje „Naša mladost“ Rogatica

ROGATICA – Broj od oko pedesetoro djece i omladine sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju bio je povod da je u Rogatici pred kraj prošle godine formirano udruženje pod nazivom „Naša mladost“ sa osnovnim ciljem da se brine o svojim članovima kako bi se oni što lakše i brže uključili u, koliko toliko, normalan život na korist porodice i društvene zajednice.

– Mi trenutno imamo 49 članova sa posebnim potrebama. Među njima je 20 muškog i 29 ženskog pola različitih doba, ali ne starijih od 30 godina. Zabrinjava podatak da se taj broj iz godine u godinu povećava bilo da se „rađaju“ novi ili registruju stari slučajevi, kazuje Momčilo Ivković, predsjednik Udruženja.

Skromnu finansijsku podršku i prostorije za rad udruženja u zgradi bivše Ekonomske škole, dodaje on, dobili smo od načelnika opštine Tomislava Puhalca. Podržavaju nas i roditelji naših članova, jer su vidjeli da je ono što nudimo korisno i za njih i za njihovu djecu. A mi se trudimo da im, pored ostalog, i uz angažovanje odgovarajućih stručnjaka pružimo što više.

Tako, na primjer, logopeda za otklanjanje smetnji u govoru, psihijatra i defektologa angažujemo tri puta u sedmici. Sa djecom i omladinom radi se grupno i pojedinačno. U nekim slučajevima ima dobrog pomaka, u nekim još nema, ali ne gubimo nadu i idemo dalje.

Problem su finansijska sredstva za opremu prostorija i plaćanje stručnjaka. Da do njih dođemo dovjamo se na razne načine. Jedan je i zakup humanitarnog telefonskog broja kod Mtela koji je otvoren pod brojem 1432 od 1. do 30. ovog mjeseca uz molbu za izdvajanje 1 marke za pomoć Udruženju.

– Pošto akcija još traje, mi i na ovaj način molimo ljude dobre ljude da pozivom na telefon izdvoje tu jednu marku koja za njih, nadamo se, znači malo, a nama mnogo, reče Ivković uz napomenu da i članovi Udruženja kroz likovno stvaralaštvo i izradu raznih predmeta koje nude na prodaju pokušavaju da doprinesu materijalnom jačanju svoga položaja.