Kampanja “16 dana aktivizma” u Rogatici

08.12.2015.

16 dana aktivizma (2)

VIŠE PAŽNJE PREVENCIJI

ROGATICA – Povodom međunarodne kampanje „16 dana aktivizma“, u organizaciji Udruženja žena „Snop“ iz Gučeva, juče je u Rogatici uz pomoć i podršku Misije OSCE u BiH i Ambasade Kraljevine Norveške i medijsko partnerstvo portala Buka iz Banja Luke, održan okrugli sto na temu: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH“.

Skupu su prisustvovali predstavnici Administrativne službe opštine, Opštinske komisije za ravnopravnost polova, Centra za socijalni rad, jednog dijela mjesnih zajednica i više nevladinih organizacija među kojima su članice „Snopa“, udruženja žena „Rogatica“ i „Eva“ iz Rudog.

16 dana aktivizma (4)

O cilju organizacije okruglog stola govorila je Vanja Matić iz Misije OSCE-a u BiH naglasivši da je kampanja „16 dana aktivizma“ prilika da se skrene pažnja na sve vrste nasilja koja se najčešće dešavaju u porodičnom domu, a čine ga muškarci i protiv žena, djece, starijih i invalidnih osoba, i da se pokrenu institucije koje rade, ili bi trebale raditi, na njhovoj zaštiti i o svemu informiše javnost putem medija.

U raspravu se pošlo od činjenice da ni područje opštine Rogatica nije pošteđeno raznih vrsta nasilja zbog koga žrtve trpe i fizički i mentalno. O tome su posebno govorile Dragana Bakmaz, direktorka, i Rajka Tomić, socijalni radnik, u Centru za socijalni rad, ali i par žena koje su bile žrtve porodičnog nasilja.

Najčešći slučajevi nasilja dešavaju se nad ženama pri čemu trpe i djeca, stari i iznemogli. Ima primjera i vršnjačkog nasilja, ali se prijavljuju samo najdrastičniji slučajevi. Zbog toga je tokom ove godine registrovano svega 5 slučajeva u kojim je intervenisao Centar za socijalni rad i nasilnici su sankcionisani prema pozitivnim zakonskim propisima.

16 dana aktivizma (3)

Na putu do pomoći žrtvama puno je problema. U osnovi je potreba za većoj psihičkoj i materijalnoj podršci žrtvama. U budžetu opštine nema posebne stavke sredstva za ove namjene, nema sigurne kuća (najbliža u Derventi), nasilnici ostaju sa žrtvama ili se blago kažnjavaju itd.

Opšta je pojava nedovoljne prevencije i porške žrtvama, posebno iz kruga šire porodice nasilnika, ali i tradicionalne ekonomske ovisnosti žena od muškaraca i partijahalni odgoj u kome žena mora da radi i trpi.

Sumirajući raspravu došlo se do zaključka da se preko institucija na relaciji Centar za socijalni rad – policija – dom zdravlja – sudovi, preventivno utiče na smanjenje nasilja svih vrsta. Pri tome Komisija za ravnopravnost polova treba da budu inicijator da se obezbijedi više sredstava i češćih rasprava o nasilju, da se traži veća pomoć od odbornika u opštinskom parlamentu i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske oko donošenja odluka i zakonskih propisa kojim će se uticati na smanjenje nasilja i da se više radi na saradnji sa organima sistema.

16 dana aktivizma (1)

U slučaju da ipak sve poduzeto ne dadne očekivane rezultate, žrtvama nasilja ostaje šansa da se za pomoć obrate na broj 1264 (Linija za pomoć žrtvama nasilja) ili 122 (Policija), rečeno je još na okruglom stolu u Rogatici.

Prisutni okruglom stolu odali su priznanje Udruženju žena „Snop“ i njegovoj predsjednici Slađani Ujić, iako iz opravdanih razloga nije bila prisutna, na uspješnoj organizaciiji ovog skupa.