Šumsko gazdinstvo „Sjemeć“ – Izgradili i modernizovali 13,5 km puteva

13.12.2015.

SG Sjemec putevi

ROGATICA – Uz pošumljavanje goleti, popunjavanje i njegu šumskih kultura kao dijela bioloških investicija koje uvijek imaju prioritet, i izgradnji novih, rekonstrukciji i modernizaciji postojećih šumskih puteva u ŠG „Sjemeć“ posvećuje se velika pažnja. Tako je bilo i ove godine.

Tehnički direktor Gazdinstva Marko Tomović reče da su ove godne izgradili 10 novih šumskih kamionskih puteva u dužini od 13 kilometara, Među njima je put Radič – Brda dužine 2,5 kilometara, Jezero – Đedojevića vrtača dužine 1,6, Osoje – Liješće dužine 1,1, Kraje – Lednica 1,2, Lokva – Drugi lager 1,4 kilometra i tako redom do puta Viharac – Stijene čija je dužina nešto više od 700 metara. Svi oni urađeni su angažovanjem vlastite građevinske operative koja je i kadrovski i materijalno osposobljena za ove poslove.

SG Sjemec putevi 2

Pored izgradnje vršena je i rekonstrukcija i modernizacija sa asfaltiranjem dva „stara“ puta. Riječ je o putu Groblje – Glogovik kod sela Kujundžijevići dužine 330 i Berkovići – Beheći dužine 550 metara pri čemu je angažovana operativa „Romanijaputeva“ iz Sokoca.

Ukupna vrijednost investicija u puteve iznosi oko milion maraka i obezbjeđena su iz naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta i neto dobiti Gazdinstva iz predhodnih godina.