Iz ŠG „Sjemeć“ Rogatica – Asfalt do sela Mandra

19.02.2016.

Putevi SG Sjemec

ROGATICA – Kao i svake godine, tako i na početku ove, u Šumskom gazdinstvu „Sjemeć“ usvojen je plan invasticionog ulaganja. Na prvom mjestu su biološke investicije sa pošumljavanjem goleti na površini od 41,5 hektara. Popunjavanje starih kultura planirano je da se obavi na 33 i njega kultura i ostali šumsko.uzgojni radovi na 257 hektara uz ukupno ulaganje od 390.000 maraka, reče tehnički direktor Gazdinstva Marko Tomović.

– I ove godine, naglasio je on, radi otvaranja i eksploatacije šumskih sortimenata iz nepristupačnih dijelova šuma, u planu je izgradnja šumskih kamionnskih puteva. Radi se o putu Bukov lager – Slatić, Kraje – Zaogline, Jezero – Lager, Viharac – Stijena, Radič – Mrgudići i Zagorice – Papratnica, ukupne dužine 7,5 kilometara.

Posumljavanje Sjemec

U planu je i rekonstrukcija uz asfaltiranje šumskih kamionskih puteva. Ove godine radiće se samo jedan: Borike – Mandra u dužini od 2,7 kilometara sa ukupnom investicijom u puteve preko 980.000 maraka.

Za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti planirana je nabavka dvije polovne autodizalice, jedan minibus za prevoz radnika i 10 motornih pila sjekačima.

– U cjelini uzev, u ovogodišnje investicije utrošiće se 1,9 miliona maraka najvećim dijelom iz neto dobiti predhodnih godina, a tu su i sredstva od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta i amortizacije, reče Vlastimir Lelek, rukovodilac Računovodstvo-finansijske službe u Gazdinstvu.