Bez napona tri dalekovoda

07.03.2016.

Dalekovod

VIŠEGRAD – Dalekovod Višegrad – Međeđa i Višegrad – Župa, kao i 35 kilovotni dalekovodi prema Sjemeću i Rogatici onesposobljeni su tokom noći, rekao je šef radne jedinice “Elektrodistribucije” u Višegradu Radojko Stašević.

“Na dalekovodu prema Dobrunu nekoliko sela je ostalo bez struje na niskonaponskoj mreži”, rekao je novinarima Stašević.

On je dodao da je juče dolazilo do povremenih prekida na dalekovodu preko Sjemeća, a da su na put padali kablovi i stubovi.

Radnici “Elektrodistribucije” su na terenu i otklanjaju kvarove.

SRNA - Jovana Borovčanin