Nedjelja Crvenog krsta u Čajniču

26.05.2016.

Crveni krst

ČAJNIČE – Nedjelja Crvenog krsta ove kao i svih prethodnih godina je obilježena aktivnostima opštinske organizacije Crvenog krsta u Čajniču. Cilj je bio prikazati značaj i bolje razumijevanje Osnovnih Principa i humanih vrijednosti.

Ove godine u Nedjelji Crvenog krsta, dodjeljeni su skromni pokloni za dvije osobe, u skladu sa mogućnostima Crvenog krsta u Čajniču -kaže sekretar Milojka Raković.

Ona navodi da su volontera OOCK u toku nedjelje, podjelili letke i polijepili plakate po gradu.

Milojka dodaje da je u toku prodaja markica i da će u daljem periodu OOCK u Čajniču nastojati da pomogne što veći broj korisnika.

I ove godine ekipa prve pomoći se sprema za Regionalno takmičenje-kaže Raković