Održana predavnja na temu “Smanjenje rizika od katastrofa”

02.06.2016.

Civilna zastita u Cajnicu (1)

ČAJNIČE – Predstavnici Civilne zaštite i Vatrogasnog društva u Čajniču juče su održali predavanja sa učenicima drugih razreda srednje škole na temu: Smanjenje rizika od katastrofa, važnosti Civilne zaštite i volontiranja.

Prema riječima prestavnika Civilne zaštite Vitka Dačevića, cilj predavanja bio je da se mladima predstave krizne situacije koje mogu nastati, te da bi se edukovali o aktivnostima koje bi preduzeli u vanrednim situacijama.

Civilna zastita u Cajnicu (2)

Dačević je dodao da je riječ o projektnoj aktivnosti jedanaest, koja je vezana za projektnu aktivnost, realizovanu u prethodnom periodu u Mostaru.