Pripreme za izgradnju obilaznice oko Rogatice

05.07.2016.

Rogatica-mapa obilaznice oko grada,1

PARCELACIJA ZEMLjIŠTA TEMELj PROJEKTA

ROGATICA – Osnovna u nizu pripremnih radnji za izgradnju putne obilaznice u Rogatici kojom treba da se iz gradskog naselja izmjesti magistralni put Podromanija – Ustiprača, jeste parcelacija zemljišt na preko 13,6 hektara zemljišta. .

Noslac ovog velikog posla je Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, a operativno povjeren je DOO „Urbis centar“ iz Banja Luke, koji je već uradio nacrt plana i preko Savjeta Plana uputio ga na javnu raspravu. Prva rasprava na tu temu već je održana i uz neznatne primjedbe i sugestije prednacrt je prihvaćen. Sada slijedi put do konačnog Plana parcelacije i izradu projekta obilaznice, kao najveće investicije ikad realizovane u Rogatici, koja će imati dvosmjernu kolovoznu traku širine po tri metra i jednosmjerni trotoar duž cijele trase širine 1,5 metara. Obilaznicom će se obezbijediti brzina kretanja vozila od 40 do 80 kilometara na sat. Na njoj će biti dva kružna toka – raskrsnice, na ulazu i izlazu iz grada vanjskog radiusa od 22 metra i kolovoznom trakom širine 6 metara. Na trasi će biti tri mosta, od čega dva na Rakitnici. Prvi, južno od grada, nedaleko od „Ikonić-komerca“ i drugi, sjeverno od grada, kod bivše baze SFOR-a, dok će treći biti na potoku Gračanice u nivou sadašnje 110 kilovoltne trafo-stanice Holuć, a tu su i dva sandučasta propusta.

– Sve u svemu, zamašan posao koji će tražiti ne samo puno novca, nego i truda i pameti, kazuje Zoran Čarkić, referent za prostorno-plansku dokumentaciju u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine. Mora mu se vjerovati, jer se radi o diplomiranom inženjeru arhitekture sa dugogodišnjom praksom koja je potvrđena na niz projekata i objekata.

Ono što će sigurno olakšati posao tokom i nakon parcelacije je činjenicsa da najmanje polovina zemljišta kuda će trasa obilaznice proći je državno pa će buduće eksproprijacija ići brže i sa manje problema, posebno oko naknade za ekspropisano zemljište.