Centar za socijalni rad Čajniče: Novi automobil donacija Vlade Japana

03.11.2016.

toyota-za-cajnice

ČAJNIČE – U Čajnički Centar za socijalni rad prije nekoliko dana stiglo je Toyotino vozilo vrijedno 70000 hiljada konvertibilnih maraka iz donacije Vlade Japana, putem Ministarstva civilnih poslova BiH.

„S obzirom na skromna sredstva kojima raspolažemo, mi zaista nismo bili u mogućnosti da kupimo novi automobil iako nam je bio potreban“- rekao je Miodrag Perendija direktor Centra za socijalni rad.

On je izrazio zahvalnost načelniku opštine Čajniče, Goranu Karadžiću, uključujući Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Vlade Japana što su prepoznali potrebe Čajničkog Centra i donirali im ovako vrijednu donaciju.

„Ovo je prilika da unaprijedimo usluge socijalnog rada na terenu, prevshodno u pružanju podrške licima sa invaliditetom, starijim licima, korisnicima pomoći njege od strane drugog lica, djeci sa posebnim potrebama i naravno svima koji se nađu u stanju socijalne potrebe“- istakao je Perendija.

Čajnički Centar do sada nije imao vozilo, i prema riječima načelnika Gorana Karadžića, novo vozilo će olakšati odlazak na teren, u čemu su, sve do sad, bili uskraćeni.

„Smatram da smo nabavkom ovog vozila riješili brojne probleme, i sada će radnici Centra moći da obilaze svako selo i svako staro i nemoćno lice kome je potrebna socijalna pomoć“, istakao je Karadžić.