Obnovljen rad SPKD „Prosvjeta“ u Čajniču

26.12.2016.

spkd-cajnice-1

ČAJNIČE – U narodnoj biblioteci u Čajniču održana je Skupština SPKD “Prosvjeta” – Opštinskg odbora Čajniče. Naime kako je ranije osnovan inicijativni odbor, zakazana je ova Skupština, da bi se izabrali članovi opštinskog odbora, kao i predsjednik, podpredsjednik i sekretar SPKD „Prosvjeta“. Postupajući po Statutu „Prosvjete“, najprije izabrano Radno predsjedništvo, a zatim članovi Verifikacione komisije, kao i ovjerivači zapisnika i zapisničar. Nakon usvojenog Dnevnog reda Skupština SPKD „Prosvjeta“ i predloženih članova, razmatrana je Statutarna odluka.

spkd-cajnice-2

Poslije Statutarnih odredbi pristupilo se izboru članova Opštinskog odbora SPKD „Prosvjeta“, u kojem je predloženo i izabrano 9 članova. Na prijedlog prisutnih za predsjednika je predložen i izabran Protojerej-stavrofor Momir Vasiljević, za podpredsjednika je izabrana MR. Marija Karadžić, a za sekretara društva Dušan Pavičević. Svi predloženi i birani članovi izabrani su jednoglasnom odlukom cjele Skupštine.

Tako je u Čajniču obnovljen rad SPKD „Prosvjeta“, koji će pokuušati da doprinese bogatijim duhovnim, kulturnim, prosvjetnim i drugim sadržajima. Posebno raduje da je na skupštini bilo mladih ljudi. Poziva se omladina da učestvuje u radu SPKD „Prosvjeta“ Čajniče i svojim idejama unesu novu snagu, novi elan i polet Prosvjeti.

spkd-cajnice-3

Izabrani predsjednik Opštinskog odbora SPKD „Prosvjeta“ Čajniče, je zahvalio na ukazanom povjerenju, pozdravljajući sve prisutne na skupštini i čestitajući članovima Opštinsko i nadzornog odbora. Prota Momir je naglasio da će već početkom godine sačiniti program rada za 2017. godinu i uz Božju pomoć se potruditi da program u potpunosti ispuni. Sve potrbne akte Opštionski odbor SPKD „Prosvjeta“ Čajniče dostaviće Glavnom Odboru na potvrdu i saglasnost.