ŠG „Sjemeć“ Rogatica – Za puteve 860.000 maraka

17.01.2017.

Putevi SG Sjemec

ROGATICA – Ovogodišnji plan investicija u ŠG „Sjemeć“ u Rogatici iznosi milion i 525.000 maraka i manji je od prošlogodišnjeg za oko 20 posto. Manja ulaganja posebno će biti u biološke investicije. U poređenju sa prošlogodišnjim to je tek 35 posto.

Razlog je, reče v.d. direktora Gazdinstva Marko Tomović, što se ove godine ne planira pošumljavanje po osnovu proširene reprodukcije, a po osnovu proste reprodukcije, a to su sredstva Gazdinstva, pošumiće se 12 hektara, dok je prošle godine po oba osnova pošumljeno 41,5 hektar.

Ove godine, naglašava Tomović, ne planiramo ni popunu starih kultura, dok je njegom i ostalim šumsko-uzgojnim radovima umjesto prošlogodišnjih 258, ove godine planom obuhvaćeno oko 150 hektara.

asfaltirtanje-puta-za-mandre-2

I dok su smanjena sredstva za biološke investicije, dotle su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju šumskih kamionskih puteva ostala skoro na istom nivou kao prošle godine. U planu je da se gradi 8 puteva u dužini od 10,5 kilometara, od čega će se pet puteva graditi u Radnoj jedinci „Devetak“, dva u „Sjemeću“ i jedan na području Zemegrea u Radnoj jedinci „Rogatica“., dok će se ove godine rekonstruisati samo jedan šumski put u dužini od 760 metara od naselja „Rudo“ u Rogatici do Zaganovića.

Za nabavku osnovnih sredstava ove godine izdvojiće se oko 500.000 maraka. Planira se kupovina jedne polovne autodizalice i po jednog minibuisa, kombija za prevoz radnika, polukombi za prevoz materijala i 10 motornih pila.

Treba reći i to, naglasio je Tomović, da je ovo naš plan. Na njega treba da dadne saglasnost JP „Šume Republike Srpske“. Mi je očekujemo pozitivnu, jer za to imamo materijalnu podrišku kroz izdvojenu amortizaciju, neto dobit iz ranijih godina i naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta.