JP „Komrad“ Rogatica – Proljećno orezivanje javorova

28.03.2017.

rogatica-orezivanje-stabala-javora1

ROGATICA – U širokoj lepezi poslova iz djelatnosti kojim se svakodnevno bavi Javno komunalno preduzeće „Komrad“ u Rogatici je i briga o održavanju, čišćenju, uređenju i opremanju javnih zelenih površina u gradu.

Među njima je i drvored u Ulici Srpske sloge u kome dominira ukrasno drvo javor čije orezivanje se vrši ovih dana.

Poslovođa u „Komradu“ Rada Janković reče da su već orezali 65 stabala javora sa čijim završetkom se prelazi na ostale poslove oko uređivanja zelenih površina po kojim je Rogatica poznata kao mjesto čistoće i zelenila.

Komunalce u granicama mogućnosti prati i budžet opštgine. Prema Programu zajedničke komunalne potrošnje, koga je na posljednjoj sjednici usvojio opštinski parlament, reče vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u opštinskoj upravi Biljana Simić, za ove namjene planirano je da se utroši 36.000 maraka.

Tekst i foto: Sreten Mitrović