Iz ŠG “Sjemeć” Rogatica – Novi kilometri šumskih puteva

29.06.2017.

rogatica-asfalt-na-pasic-kuli

ROGATICA – U planu investicija za tekuću godinu ŠG “Sjemeć” planiralo je da izgradi 10,5 kilometara šumskih kamionskih puteva i modernizuje uz asfaltiranje nekoliko kraćih dionica do šuma radi brže i lakše eksploatacije drveta uz ukupna ulaganja od skoro 900.000 maraka.

Od početka građevinske sezone, reče direktor Gazdinstva Marko Tomović, uz angažovanje vlastite građevinske operative i investiciju od 160.000 maraka urađeno je po 1,5 kilometara šumskog puta Kraje – Halilovina nedaleko od sela Mislovo u šumama Devetaka i Zemegresi – Lijepa Ravan u širem rejonu Gnile u Radnoj jedinci “Donja Prača”.

sg-putevi

Paralelno sa šumskim putevima, angažovanjem radnika i mehanizacije “Romanija-puteva”, radi se i na modernizaciji postojećih. Već je asfaltirano 450 metara puta do pravoslavnog groblja na Pašić Kuli, a u toku su poslednji pripremni radovi za asfaltiranje puta do šume u brdu Goletica kao dijela Crveni iznad naselja Plješevica.

Nakon modernizacije i asfaltiranja ovog dijela puta korist će imati i dio naselja Plješevica, odnosno porodice Bojat, Ljubinac, Janković i Lubarda jer dobivaju asfaltnu vezu sa Rogaticom i ostalim svijetom.

U preostalom dijelu godine treba da se uradi još 7,5 kilomtara šumskih puteva i asfaltira dionica Rudo – Zaganovići u dužini od 760 metara.