SO-e Rogatica – Rad bez odbornika opozicionog SDS-a

01.06.2017.

so-rogatica-1

ROGATICA – Juče, 31. maja, održna sjednica SO-e Rogatica protekla je bez 4 od 5 izabranih odbornika, peti nije bio prisutan, opozicione SDS-a, koji su napustili zbog toga što nije prihvaćen prijedlog njihovog predsjednika kluba Tomislava Batinića da se sa dnevnog reda skine Informacija o izvršenju budžeta opštine za period januar – mart tekuće godine pošto, po njima, odbornicima nije dostavljena u Poslovnikom određenom vremenu.

Ovaj prijedlog, uz obrazloženje predsjednika Skupštine Đoke Razdoljca da su odbornici SDS-a preko svojih izabranih predstavnika imali priliku da se upoznaju sa ovim materijalom, nije prihvaćen pa je Informaciju obrazložila načelnik Odjeljenja za finansije Tijana Brkić.

Ona je istakla da je u prva tri mjeseca tekuće godine ostvaren prihod u visini od 1,986.713 maraka što je 33,5 posto više od plana i čak 61,5 više u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine, odnosno više nego i jedne godine u periodu 2008.-2017. godina

Budžetski izdaci ostvareni su sa 1,289.496 maraka, ili 26 posto od plana, tako da je zabilježen suficit budžeta u visini 272.207 maraka, za razliku od istog perioda prošla godine kada je deficit bio 133.499 maraka.

Veliku pažnju odbornika izazvala je i Informacija o poslovanju privrede u opštini po završmnim računima za 2016. godinu koju je obrazložio načelnik Odjeljenja za privrdu i društvene djelatnosti Delivoje Đerić.

– Na području opštine Rogatica, rekao je on, privrednom aktivnošću bavi se 66 mikro, malih i srednjih preduzeća. U prošloj godini ona su ostvarila ukupan prihod od 80,9 miliona maraka.

so-rogatica-2

Dobar je to pokazatelj da ga ne kvare iskazane obaveze od 77,6 i gubitak od 1,8 miliona maraka, koji kad se saberu, iznose preko 94 posto ukupnog prihoda, iako je on za 7,7 posto veći od ostvarenja u predhodnoj godini.

U strukturi ukupnog prihoda najzastupljenija je trgovina sa preko 37,4 posto. Slijede je industrija sa 32,5, građevinarstvo sa 14,8 posto i tako do saobraćaja čije je učešće u stvaranju privrednog kolača svega 1,01 posto.

Pozitivno je poslovalo 44, a gubitak je iskazalo 22 privredna subjekta. Najveći dobitak ostvario je DOO „Termag“ u visini od 1,1 milion, koliko je ostvario i „Hidroinvest“, dok je DOO „DMM“ sa dobitkom od 642.000, „Pover“ 588.000, „Vizion“ 523.000 maraka itd.

Što se tiče gubitaša, predvodi ih DOO ribarstva „Slap“ sa 1,1 milion i „Nova tvornica prečistača“ sa 102.000 do „malih“ gubitaša sa iznosom od 823 do 23.600 maraka.

Računajući prema časovima rada, u privredi je bilo zaposleno 979 radnika ili za 7 posto manje nego u predhodnoj godini. Prosječna zarada po radniku iznosila je 799 maraka i za 16 posto je veća nego 2015. godine-

Pokrivenost uvoza izvozom je 86 posto. To je veliki kortak naprijed, jer je u 2015. bila svega 38 posto, rečeno je na sjednici.

Na ovoj sjednici razmatrano je i usvojeno i više drugih informacija. Među njima je i o snadbijevanju električnom energijom u 2016. u kojoj je rečeno da je ovdašnja Radna jednica ZP „Elekrodistribucija“ Pale preuzela i isporučila potrošačima u opštini Rogatica preko 460 kilometara niskonaponske mreže prošle godine nešto više od 25 miliona kWh električne energije, ili za oko 2 posto više nego 2015. godine.

Domaćinstvima je isporučeno 13 miliona kWh ili za 1,43 posto više nego predhodne godine. Gubitak na mreži sveden je na 8,80 posto i manji je za 0,4 posto nego 2015. godine.

Ono što je važno istaći, kaže se u informaciji koju potpisuje upravnik Radne jedinice Radomir Jovičić, ove godine planira se rekonstrukcija 35 kV Rogatica – Mesići i 10 kV Matino brdo, Pilana – Sladara i Borike – Stara Gora. Tu je i rekonstrukcija NNM za više trafo-područja među kojima su i mreže za trafo.podurčja ratom porušene u Karačićima – odlaz za Gladanoviće, zatim Kusuke, Rakitnicu i Vražalice i izgradnja poslovne zgrade za Radnu jedinicu.

I ova sjednica imala je tačku imenovanje. Na funkciju načelnika Odjeljenja za finansije u Opštinskoj upravi imenovana je Tijana Brkić, diplomirani ekonomista, a na poslove načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Željka Kojić, takođe diplomirani ekonomista iz Rogatice.