Iz Udruženja žena „Snop“ – Kako do, bolje, zaštite žena žrtava nasilja

27.07.2017.

snop-rogatica

ROGATICA – U organizaciji Udruženja žena „Snop“ iz Gučeva kod Rogatice, danas je u Rogatici održana konferencija povodom završetka projekta pod naslovom „Lokalno partnerstvo u službi zaštite žena žrtava nasilja u porodici i ekonomskog nasilja“ koga „Snop“ realizuje u opštinama Rogatica i Rudo od početka ove godine.

Cilj je, rekla je predsjednica „Snopa“ Slađana Ujić da se široj javnosti predstave postignuti rezultati na polju zaštite žena žrtava nasilja i najave novih aktivnosti u pravcu ekonomske podrške ženama iz višestruko marginalizovanih kategorija.

Tokom provođenja projekta, naglasila je ona, održano je više radionica i obuke žena u opštinama Rogatica i Rudo preko Udruženja žena „Eva“. Kroz radionice su prošli predstavnici ustanova i institucija koje rade ili treba da rade na zaštiti žena od svih vrsta nasilja.

Sa predstavnicima Opštine, rekla je Ujićeva, imali smo dobru saradnju i razumjevanje. Iz toga je proizašlo i uvođenje referata za gender pitanja u Opštinskoj upravi Rogatica i utvrđivanje Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i djecom koga su potpisali ili će ovih dana potpisati predstavnici Skupštine opštine, Palicijske stanice, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Osnovne škole i Srednjoškolskog centra, Dječijeg vrtića „Bambi“ i „Snopa“ kao nevladine i nestranačke organizacije.

Sladjana-Ujic

Učesnicima konferencije, među kojima je bio i jedan broj predsjednika savjeta mjesnih zajednice sa područja opštine, Ujićeva je prezentovala i neke zabrinjavajuće podatke o nasilju nad ženama u BiH i Republici Srpskoj, naglasivši da mnogo bolja situacja nije i na području opštine Rogatica i da to traži šire razmatranje ovog pitanja uključujući sve relevantne faktore.

Ivana Nikolić govorila je o tome šta je na temu konferencije uradila Opštinska uprava, a Ljubiša Tomić rekao je da je urađen Protokol o saradnji u slučajevima nasilja u porodici i nad djecom na području opštine Rogatica. Iz njega proizilazi obaveza formiranja koordinacionog tijela za praćenje stanja u oblasti ravnopravnosti polova i tima za pomoć i podršku žrtvama nasilja u koji će, obavezno ući predstavnici Policije i Centra za socijalni rad i drugi zavisno od potreba. Tim će raditi od 16 do 08 časova radnim danom i vikendom od 0 do 24 sata.

Direktorka Centra za socijalni rad Marina Ćosović govorila je o tome šta ovaj organ radi i šta bi još u saradnji sa Policijom, Domom zdravlja i sudovima trebalo i mogao raditi da bude manje nasilja svih vrsta posebno nakon njihovog prijavljivanja.

snop-rogatica-2

Ona je istakla da se nasilje uglavnom događa u porodicama slabijeg imovnog stanja, ali od njega nisu imune i neke imućnije familije.

Sve rečeno, zaključak je Konferencije, treba da posluži pri svakodnevnom radu na zaštiti žena žrtava nasilja institucijama koje na tome rade, ali i za izradu Lokalnog akcionog plana ravnopravnosti polova za 2018. godinu, jer postojeći donesen 2015. ističe sa krajem ove godine.

Dogovoreno je i da, slijedeći dobru praksu nekih lokalnih zajednica, savjeti mjesnih zajednica uz predstojeći 15. oktobar kao Međunarodni dan žena na selu predlože, a posebna komisija izabere i nagradi jednu najaktivniju ženu koja se svojim radom djelatnostima sela posebno ističe, a nije iz domaćinstava koja ostvaruju „državne“ podsticaje.