Za svako novorođeno dijete u Višegradu od Tajmmedia grupacije 200 KM

27.10.2017.

bebe

VIŠEGRAD – Tajmmedia grupacija, koga zastupa gospodin Grujić i opština Višegrad potpisali su ugovor o donaciji, kojim su primaocu donacije opštini Višegrad, donirali novčana sredstva u iznosu od 20.000 maraka, za podršku nataliteta.

Portparol kompanije Branislav Maksimović rekao je da će se novčana sredstva dodijeljivati jednokratno u iznosu od 200 maraka, a uz to roditelji će na poklon dobiti i knjigu o roditeljstvu „Dečiji lekar, vaš prijatelj i savetnik“ autora Dragoslava Maksimovića.

„Uslov za dobijanje ove novčane pomoći su djeca rođena poslije 4. septembra tekuće godine, kao i prebivalište roditelja na području opštine najmanje pet godina“, istakao je Maksimović.

On je pozvao roditelje koji ispunjavaju uslove da svoje pravo mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva na pisarnici opštine Višegrad.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: fotokopije lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, fotokopija tekućeg računa, uvjerenje o kretanju.

Grupacija Tajmmedia predstavlja sistem multinacionalnih kompanija koje posluju na tri različita kontinenta u sedam zemalja i zapošljava preko 1200 radnika.

U skladu sa svojim poslovnim sloganom grupaija Tajmmedia namjerava da „Budućnost odmah“ unese u poslovanje na teritoriju BiH uz generisanje razvoja privrednih potencijala opštine Višegrad.