SO-e Rogatica – Budžet manji nego ove godine

29.11.2017.

so-rogatica-1

ROGATICA – Nakon verifikacije mandata i polaganja svečane izjave Slavka Purkovića, koji je u klubu SDS zamijenio Ninu Stjepanović, odbornici SO-e Rogatica na danas, 29. novembra, održanoj sjednici većinom glasova usvojili su Nacrt budžeta za 2018. godinu u visini od 6.450.000 maraka. Obrazlažući ovaj dokument, Tijana Brkić, načelnik Odjeljenja za finansije u Opštinskoj upravi reče da je to za 0,77 posto manje od plana za tekuću godinu.

U planiranim budžetskim sredstvima, naglasila je Brkićeva, prihodi od poreza zastupljeni su sa skoro 58 posto. Neporeski prihodi su 28 posto i svi ostali oko 14 posto.

I budžetski rashodi su kao i prihodi – 6,450.000 maraka. Najviše će biti utrošeno za lična primanja zaposlenih – 2,7 miliona ili 42.42 posto od ukupnog budžeta. Za kapitalne investicije planirano je da se utroši 815.000 maraka ili za oko 2 posto više od plana za ovu godinu. Budžetskim potrošačima, među kojim su Centar za socijalni rad, Dječiji vrtić „Bambi“, Centar za kulturu, Srednjoškolski centar, Narodna biblioteka, Turistička organizacija opštine i Dom zdravlja namijenjeno je 986.000 maraka, a budžetska rezerva i iduće godine iznosiće svega 15.000 maraka.

Pošto se radi o nacrtu, budžet je upućen na javnu raspravu koja će trajati do zaključno sa 11. decembrom, nakon koje će se utvrditi prijedlog sa kojim će se ponovo ići pred odbornike radi konačnog usvajanja.

so-rogatica-2

Na ovoj sjednici razmatrana je i usvojena informacija o izvršenju budžeta za period januar – septembar ove godine. Prihodi su ostvareni u visini od 5 miliona i 86.000 maraka ili 78 posto od planiranih. Izdaci su ostvareni u iznosu od 4,7 miliona ili 72 posto od plana, pa je suficit budžeta dostigao cifru od 362.500 maraka.

Uz razmatranje i usvajanje navedenih finansijskih dokumenata, na sjednici je bilo i nekoliko drugih akata koji imaju širi značaj. Prije svega tu je Program rada načelnika opštine za narednu godinu. Usvojen je sa 12 glasova pozicije, dok je 7 odbornika bilo protiv.

Uz uvodne napomene Program rada načelnika ima još šest cjelina. U prvom redu tu je privreda i lokalni razvoj, ekonomske prilike i budžet, obrazovanje, kultura i sport i pomoć stanovništvu u stanju socijalne potrebe.

Doneseno je i nekoliko drugih odluka. Sa 14 glasova za i 5 uzdržanih donesena je odluka o usvajanju Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine. Ali, zato sa glasovima svih 19 odbornika usvojene su odluke o načinu, organizaciji i uslovima za vršenje javnog prevoza lica i stvari i odluka o taksi prevozu na području opštine.

so-rogatica-3

NA PRODAJU 41 TERMOAKUMULACIONA PEĆ

Sa maksimalnim brojem glasova usvojene su i odluke o osnivanju i imenovanju članova stalnih radnih tijela u SO-e i o prodaji postupkom javne licitacije 41 termoakumulacione peći u vlasništvu opštine koje su postale višak nakon rješenja pitanja grijanja u zgradi Opštinske uprave.

Razmatrane su i prihvaćene i dvije informacije. Radi se o informaciji u oblasti mladih, obrazovanja, kulture i fizičke kulture na području opštine i o obavljenoj žetvi strnih žita, ubiranje roda krompira i obavljenoj jesenjoj sjetvi u 2017.godini.

Strna žita su sijana na 188 hektara i proizvedeno je 638 tona.

so-rogatica-4

Sjemenski krompir sijan je na 52 hektara i ubrato je 1131 tona.

Krompir za jelo sijan je 257 hekara i obrato je 2730 tona.

U tek minuloj jesenjoj sjetvi zasijano je 129 hektara ozimih žita – pšenice, raži i tritikale.
Pažnju odbornika privukli su i programi rada i finansijski planovi za 2018. Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština. Radi se o Domu zdravlja, Dječijem vrtiću „Bambi“, Centru za sosijalni rad, Turističkoj organizaciji, Narodnoj biblioteci, Centru za kulturu i sport i JP „Komrad“.

Na sve njih, većinom glasova prisutnih odbornika data je saglasnost.

BEZBJEDNOSNA SITUACIJA ZADOVOLJAVAJUĆA

Kao posebna tačka dnevnog reda ove sjednice bila je informacija o stanju bezbjednosti na području opštine nakon trovanja tri krave u povratničkoj Bošnjačkoj porodici u selu Bjelogorci, paljenja dva motorna vozila Bošnjaka u Kukavicama i jučerašnjeg incidenta u kome su učestvovali Tomislav Puhalac, bivši načelnik opštine, i Darko Žižović, tržišni inspektor u Opštinskoj upravi.

O tome je govorio komandir Policijske stanice Igor Kušić naglasivši da je u cjelini gledano stanje u oblasti javnog reda i mira zadovoljavajuće. U posljednji 15 dana narušili su ga trovanje krava u Bjelogorcima i paljenje motornih vozila u Kukavicama i onaj juče pred zgradom opštine.

Što se tiče slučaja u Bjelogorcima za Policiju on je riješen. Ovi u Kukavicama su u toku istrage. Problem prave pritisci od strane medija, posebno iz Federacije BiH, pa i nekih političara.

so-rogatica-5

I pored toga nadležni organi rade posao i nadamo se da će se i ovi slučajevi uspješno riješiti, a Policija poduzima preventivne radnje da se slično nigdje na području opštine ne bi više ponovilo, rekao je Kušić.

Nakon toga odbornici su jednoglasno usvojili zaključak kojim SO-e osuđuje ovu pojavu i poziva nadležne organe na lokalnom i republičkom nivou da bez ičijeg pritiska poduzmu sve mjere u cilju rasvijetljavanja ovih pojava, otkriju i pravno sankcionišu vinovnike.

Što se tiče incidenta Puhalac – Žižović, komandir Kušić je rakao da su oba dali izjave u Policiji i da će uz snimke kamera protiv Puhalca, koji je nanio lakše tjelesne povrede, biti podnesena krivična, a protiv Žižovića prekršajna prijava.