Rasprava o nacrtu budžeta u Rogatici – Svi traže više para

06.12.2017.

nacrt-1

ROGATICA – Provodeći zaključak SO-e sa posljednje sjednice, danas je u organizaciji Kabineta načelnika opštine Milorada Jagodića i Odjeljenja za finansije u Opštinskoj upravi u Rogatici, održana javna rasprava o nacrtu budžeta za 2018. godinu, koji je planiran u visini od 6,450.000 maraka.

Raspravi je, za razliku od nekih ranijih godina, prisustvovao veći broj zainteresovanih koji su uglavnom predlagali da se povećaju budžetska izdvajanja za pojedine namjene.

Tako je Dojčilo Vasiljević, u ime Savjeta Mjesne zajednice Seljani, predložio da se izdvajanja za rad mjesnih zajednica sa prošlogodišnjih i predloženih 2000 povećaju na 5000 maraka. Na taj način, po njegovom mišljenju, direktno se pomaže razvoju sela i zaustavlja odliva mladih bez kojih nema života na selu, a indirektno ni u gradu.

Vasiljević je opštinskim strukturama predložio da se pokušaju naći sredstva i poslije neke od licitacija kupi imovina drvne industrije „Sjemeć“ u kojoj bi se mogao zaposliti već broj radnika, a sirovinu imamo u našem Šumskom gazdinstvu.

nacrt-2

Raspravi je prisustvovala i delegacija Opštinskog Udruženja ratnih vojnih invalida (RVI) u čije ime je Milomir Ećimović predložio da se Udruženje RVI uvrsti u redovne budžetske korisnike kao što je to urađeno sa Opštinskim udruženjem učesnika rata, Crvenim krstom i drugim, a ne da bude u grupi „udruženja građana“, i namjenski im se obezbijedi 7000 maraka, koliko je najmanje potrebno za djelatnost udruženja koje okuplja preko 200 RVI kao bivših boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Vesna Ristić iz Opštinske organizacije Crvenog krsta predložila je da grant opštine ovoj organizaciji i za 2018. bude na nivou ostvarenja u 2017.

Mirka Rajak iz Seljana, majka 4 djece, diplomirani stomatolog na čekanju posla više od 6 godina, predložila je da se grant Domu zdravlja u Rogatici poveća za jednu godišnju platu stomatologa, kako bi se izvršilo njoj dato obećanje da će je zaposliti.

Zamjenik načelnika opštine Jelena Karadžić-Pušonja, predsjednik SO-e Đoko Razdoljac i načelnica Odjeljenja za finansije Tijana Brkić, koji su predsjedavali raspravi, evidentirali su iznesene prijedloge i, kako rekoše, oni će biti prisutni u nadležnim tijelima opštine kod utvrđivanja konačnog prijedloga budžeta koji treba da se razmatra i eventualno usvoji na prvoj narednoj sjednici SO-e polovinom ovog mjeseca.