Zaštita žena žrtava nasilja u Rogatici – Ohrabruju postignuti rezultati

27.12.2017.

snop-1

ROGATICA – Udruženje žena „Snop“ iz Gučeva u projekat „Lokalna partnerstva u službi zaštite žena žrtava nasilja u porodici i ekonomskog nasilja“ koga finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, ušlo je pred kraj prošle godine.

Pošto se navršava godina dana primjene ovog Projekta, u organizaciji „Snopa“ danas je u Rogatici održana radionica na temu koliko je i šta postignuto na njegovoj realizaciji u ovoj lokalnoj zajednici.

Ovo je samo jedna, reče predsjednica „Snopa“ Slađana Ujić, u nizu radionica koje smo proveli ove godine realizujući projekat „Lokalno partnerstvo i zaštita žena žrtava nasilja u porodici i ekonomskog nasilja“. Na njima smo razmatrali mnoga od pitanja koja tretira projekat i iz toga je izašlo potpisivanje Protokola o postupanju i saradnji u slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad djecom na području opštine, koga su potpisali predsjednik Skupštine opštine Đoko Razdoljac i predstavnici Policijske stanice, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Osnovne škole „Sveti Sava“, Srednjoškolskog centra „27. Januar“, Dječijeg vrtića „Bambi“ i Udruženja žena „Snop“.

snop-2

Cilj protokola, dodale je predsjednica „Snopa“, je pomoć, podrška i zaštita žrtava nasilja u porodici, suzbijanje i sprečavanje ponavljanja nasilja primjenom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Zakona koga je na ovu temu donijela Narodna skupština Republike Srpske.

Uz potpisivanje Protokola, zahvaljujući razumijevanju aktuelne lokalne vlasti uveden je referat za džender pitanja pri Opštinskoj upravi i formiran koordinacioni tim za praćenje primjene Protokola i drugih dokumenata koji se odnose na oblast ravnopravnosti polova i svaku zaštitu žena.

Rezultat svih tih aktivnosti, naglasila je Ujićeva, već su dali pozitivne rezultate. Prije svega, na opšte zadovoljstvo i ohrabrenje nosiocima projekta, mijenja se odnos prema ženama i prema podacima iz Centra za socijalni rad manje je evidentiranih slučajeva nasilja u porodici i sve je bliže vrijeme kada će ravnopravnost polova doći bar na približno potreban nivo,

Pošto je Protokol trajni dokumenat na ovom skupu tražena je mogućnost za još efikasniji rad nadležnih za zaštitu žena. O tome su govorili Ivana Nikolić i Ljubiša Tomić iz Opštinske uprave, predstavnice Centra za socijalni rad Rajka Tomić i Katica Vitomir, Vera Damjanović iz Biroa za zapošljavanje radnika i drugi učesnici.

Kako je Protokol produžena ruka Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova u opštini, koji je za period 2015–2017. donesen juna 2015, bilo je riječi i o tome da je nužno donijeti novi za naredni period. Na tom planu radiće poseban tim i njegovo donošenje očekuje se u prvom polugodištu naredne, 2018. godine.

Novi plan, naglasila je Slađana Ujić, za razliku od dosadašnjeg, treba da sadrži i mjere koje regulišu oblast nasilja u porodici.