Iznuđeno zaduživanje opštine Rogatica sa emisijom obveznica – Kupalište odnosi milione

17.01.2018.

ROGATICA – Prvi put od kako postoji opština Rogatica će se zadužiti putem emisije obveznica. Javni poziv za ovaj vid zaduživanja raspisan je 18. decembra prošle s tim što je za početak upisa određen 3. januar, a kraj 2. februara ove godine.

U tih 30 dana, reče zamjenik načelnika opštine Jelena Karadžić, domaća i strana fizička i pravna lica putem Centralnog registra hartija od vrijednosti iz Banja Luke, trebalo bi da otkupe 9.000 dugoročnih municipalnih obveznica nominalne vrijednosti 100 maraka, i da na taj način obezbijedi opštini ukupno 900.000 maraka sa isključivom namjenom za plaćanje do sada obavljenih radova na izgradnji gradskog kupališta u okviru Sportsko-rekreacionog centra.

Na ovaj vid zaduživanja, naglašava Karadžićeva, u narednih 10 godina uz kamatnu stopu od 4,50 posto na godišnjem nivou, „natjerala“ nas je prethodna SDS-ova vlast u Rogatici.

Bez imalo dubljih analiza mogućnosti i posebno potreba početkom juna 2016. ušlo se u projekat izgradnje gradskog kupališta veličine 36×25 metara za koga čak ni sam projekat, u vrijednosti od 20.000 maraka, nije bio plaćen.

Otišlo se i dalje pa je u dva navrata ugovoren i dio radova u vrijednosti od preko 250.000 maraka, naravno unaprijed ne obezbijeđenih.

Sa lokalnim izborima 2016. sve je to palo na teret sadašnje aktuelne vlasti čiji je glavni nosilac SNSD. Naravno, ugovori su zakon i sve se moralo platiti. Uz to, po onoj narodnoj „rodilo se valja ga ljuljati“ morali su se nastaviti radovi na kupalištu. Sredstava u budžetu nije bilo i eto razloga za potrebom novog zaduživanja. Izabran je modus obveznica s tim što će se prvih četiri godine kvartalno isplaćivati kamate, a narednih šest i glavnica i kamate. Problem je u tome što će se sa tih 900.000 platiti tek prva faza izgradnje kupališta koje je tek izašlo iz zemlja. Predstoji zato i druga i potreba sa još možda i više potrebnih sredstava kojim treba da se isfinansira podizanje zgrade za mašinsko postrojenje sa opremom za regulisanje protoka, temperature i prečišćavanje vode, koja će se uzimati iz gradskog vodovoda sa izvorišta Ziličina, i niz drugih pratećih elemenata u i oko kupališta.

I to nije sve. Ako Bog da pa se kupalište građevinski završi pitanje je kad će i da li će dobiti upotrebnu dozvolu. U prvom redu tu je pitanje ko će i kako njime gazdovati i posebno vodu plaćati, ko će ga fizički obezbijeđivati, ko će brinuti o sigurnosti kupača i na kraju koliko će biti kupača. Jer, kao i mnoga druga manja mjesta bez razvijene privrede i fakulteta i u Rogatici je sa sve manje stanovnika, posebno mladih, a kupalište bi bar donekle trebalo biti i ekonomski isplativo.

O tome očito zagovornici njegove izgradnje nisu uopšte vodili računa. Ostavili su nam prevruć krompir, reče zamjenik načalnika opštine Jelena Karadžić.