Skupštine opštine Rogatica – Naknade ne mogu u plate

16.01.2018.

Za asfaltiranje novih seoskih puteva 170.000 maraka

ROGATICA – Na posljednjoj sjednici odbornici SO-e Rogatica razmatrali su i usvojili programe korišćenja naknada koje u budžet opštine dolaze po raznim osnovama, a ne mogu se trošiti u plate zaposlenih i ostalu javnu potrošnju.

Kako reče predsjednik SO-e Đoko Razdoljac riječ je o naknadi po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata, za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i za finansiranje zaštite od požara.

Prema usvojenom programu kome je prethodila saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 720,5 hiljada maraka, koliko bi u 2018. trebalo da se akumulira po osnovu prodaje drvnih šumskih sortimenata, za asfaltiranje seoskih puteva širom opštine utrošiće se 170.000, za rekonstrukciju vodovoda u Mjesnoj zajednici Borike, u okviru koje će voda iz Mališića Džombe „izaći“ u glavni sabirni rezervoar na Zečici, 140.000, za izradu projekata za vodovod i kanalizaciju 100.000, za zamjenu vanjske stolarije na staroj zgradi Srednjoškolskog centra i uređenje deponije smeća „Rudine“ po 80.000, elektrifikaciju sela 70.000, uređenje lokacije za novo gradsko groblje 50.000 i uređenje lokacije stočnog groblja 30,5 hiljada maraka.

Vrelo Mališića Džombe „ide“ na Zečicu…

Po osnovu naknade iz proizvodnje električne energije trebalo bi da se ubere 420.000 maraka. Za vodovod i kanalizaciju u Rogatici namijenjeno je 56.000, za rekonstrukciju ulične rasvjete 70.000, za stimulisanje nataliteta i stipendiranje mladih po 117.000 i finansiranje dijela programa zimskog održavanja puteva 60.000 maraka.

Za finansiranje zaštite od požara u planu je da se ostvari 35.000 maraka i one će se u cjelosti utrošiti za nabavku opreme za pripadnike ovdašnje Teritorijalne vatrogasne jedinice.

Realizaciju usvojenih programa, reče predsjednik Razdoljac, pratiće načelnik opštine i o tome godišnje izvještavati Skupštinu opštine.