Sportistima u Rogatici 126.000 maraka

21.01.2018.

ROGATICA – Za finansiranje sporta u Rogatici koga trenutno sačinjava 10 klubova i 2 društva, u ovogodišnjem budžetu opštine planirano je da se izdvoji 126.000 maraka.

O raspodjeli ovih sredstava zajednički su odlučivali posebno formirana Komisija i načelnik opštine Milorad Jagodić.

Prema toj raspodjeli, rekla je stručni savjetnik za budžetske korisnike i lokalni razvoj, najviše sredstava u iznosu od 46.964 maraka, dobio je Fudbalski klub Mladost koji se takmiči u Drugoj ligi Republike Srpske, grupa istok. Prvi do fudbalera su košarkaši, članovi Prve lige Republike Srpske sa 28.000, a onda slijede Ženski odbojkaški klub sa 9.654 marke, Ženski rukometni klub sa 9.079, Srpski atletski klub sa 8.510 i ženski fudbalski klub 6.000 maraka.

Ova grupa sportskih kolektiva, naglasila je Nikolićeva, dobila je isti iznos sredstava koliko su imali na raspolaganju i tek minule godine. Ali, zato Šahovski klub „Gorski“ dobio je 300 maraka više nego lani, odnosno 5.600 umjesto prošlogodišnjih 5.300 maraka. Više nego lani dobio je i Streljački, Stonoteniserski i Karate klub, a potpuno novi korisnik ovih sredstava postalo je Planinarsko društvo „Sjemeć“ kome je dodijeljeno 1.075 maraka, dok su ribolovci okupljeni u udruženju „Bereg“ uz 1.500 maraka za redovnu aktivnost dobili i 14.000 maraka na ime plaćanja dva ribo-čuvara.

Pošto su sredstva namijenjena za sport tek nešto više od 60 posto od plana njihovih korisnika, načelnik opštine Milorad Jagodić upriličio je ovih dana razgovor sa najodgovornijim u sportskim kolektivima o tome kako ih najracionalnije koristiti.

Cilj je, rečeno je tom prilikom, da se stvori finansijska disciplina i da ni jedna marka ne ode tamo gdje sport i sportisti nemaju korist. Opredjeljenje je da se u sport od struke do članstva uključuju isključivo oni koji su rođeni i žive na području opštine bez obzira na domet na takmičarskom nivou.

O tome će, uz punu odgovornost, voditi računa Centar za kulturu i sport.

Inače, odobrena sredstva će se trošiti na plaćanje najnužnijih troškova oko takmičenja – osiguranje sportista, prevoz na takmičenja registrovanim auto-prevoznicima, troškovi utakmica, a da rukovođenje klubovima bude na amaterskoj osnovi. U rad klubova treba uključiti i roditelje djece, a pokušaće se da se dio sredstava obezbijeđuje iz sponzorstva od privrede do roditelja i drugih ljubitelja pojedinih vrsta sportova.