Novo zaduženje opštine Rogatica – Stigle pare za gradsko kupalište

23.02.2018.

ROGATICA – Monet broker iz Banja Luke koji na Banjalučkoj berzi zastupa opštinu Rogatica oko realizacije prve emisije obveznica u vriednosti od 900.000 maraka, obavijestio je ovu lokalnu zajdnicu kao emitenta da je javna ponuda uspjela i otkupljeno je svih 9000 emitovanih obveznica po cijeni od 100 maraka.

Pare su „legle“ a načelnik opštine Milorad Jagodić reče da će ih lako podijeliti. Za plaćanje izvršenih radova na gradskom kupalištu, koje je ugovorila prošla SDS-ova opštinska vlast, dužni smo skoro 700.000 maraka, a objekat je tek izašao iz zemlje. Preko 100.000 dugujemo za rekonstrukciju cjevovoda Ziličina – pumpna stanica u centru grada, kroz koji je voda protekla pred kraj 2016.godine. To je već 800.000, a gdje nam je druga pa i treća faza sa kupalištem za djecu? Grubi predračuni govore da će za to trebati još najmanje 1,5 miliona mraka, a njih nemamo. Osloniti se na budžet opštine značilo bi potpuno se odreći svih kapitalnih i drugih investicija i znatno manje sredstava za finansiranje ostalih potreba u opštini. To sebi ne možemo i ne smijemo priuštiti.

Otud i razlog da se sve češće pominje ideja da se radovi na kupalištu konzerviraju do nekih boljih vremena. Druga varijanta je novo zaduživanje. Na šta ćemo se odlučiti zadnja će biti nadležnih u opštini i na nivou Republike. Ovo tim prije što još imamo ne malo naslijeđenih dugova od stare vlasti. Kada bi nas samo pola od onih kojim smo dužni tužili, značilo bi blokadu budžeta na duži period i sa nesagledivim posljedicama, naglasio je Jagodić.