Udruženje penzionera u Rogatici – Mortalitet uzima danak

11.03.2018.

ROGATICA – Na području opštine Rogatica trenutno je nešto više od 2000 penzionera. Oni su organizovani u 13 mjesnih odbora i udruženje sa skupštinom kao najvišim organom te predsjednikom društva, upravnim i nadzornim odborom kao izvršnim organima koji rade prema Statutu i ostalim normativnim aktima, a račun, najmanje jednom godišnje, polažu Skupštini koju sačinjavaju delegati iz svih mjesnih odbora.

Upravo takva, godišnja skupština, održana je ovih dana. Razmatrani su godišnji izvještaji o realizaciji programa rada Upravnog i Nadzornog odbora u 2017. i usvajani zadaci za tekuću godinu.

U izvještajima o radu tokom prošle godine, reče predsjednik Udruženja Tomislav Hršum, do detalja su navedene aktivnosti kojim su se bavili organi skupštine. U centru pažnje bile su humanitarne aktivnosti kroz pružanje pomoći članovima sa najmanjim penzijama, porodicama umrlih penzionera i njihovih supruga, bolesnim i na drugi način ugroženim penzionerima.

Za te i ostale namjene, naglašava Hršum, imali smo na raspolaganju 71.900 maraka od članarine koju penzioneri izdvajaju odričući se 3 marke mjesečno od svojih penzija i 20.000 koliko su dobili iz budžeta opštine.

To ipak nije moglo biti dovoljno pa je Udruženje iskazalo gubitak od 4.874 KM.

Problem je, kazuje prvi među penzionerima, što je u posljednju godinu-dvije došlo do naglog porasta smrtnosti penzionera. Samo u prošloj godini umrlo ih je 106 i 4 supruge, pa je saglasno normativnim aktima Udruženja za pomoć njihovim porodicama isplaćeno 37.900 maraka (350 za penzionera i 200 za suprugu).

Ono što zabrinjava jeste činjenica da je smrtnost penzionera nastavljena i u ovoj godini. U januaru i februaru umrlo ih je preko 40, a i mart je loše počeo.

Uz pomoć za sahrane, penzioneri su, zbog loše zdravstvene i ekonomske situacije, pomagani i na druge načine. Sa po 50 maraka kao jednokratnom novčanom pomoći za kupovinu lijekova, zbog dužeg boravka na bolničkom liječenju i obilaska starih i teško bolesnih, pomognuto je 483 penzionera i za to je izdvojeno ukupno 23.900 maraka, odnosno više nego zajedno u 2015 i 2016. godini.

Ni to nije sve sa čim su pomagani rogatički penzioneri. Uz odgođeno plaćanje na više rata u saradnji sa ŠG „Sjemeć“ 286 penzionera nabavilo je drva za ogrijev, a preko Republičnog udruženja i ustanova za banjsko liječenje uz otplatu na rate i umanjenje
cijena za 10-20 posto 37 penzionera se liječilo u banjama.

Udruženje je bilo i organizator vrlo uspješnog izleta u Crnu Goru i manastir Ostrog za preko 100 penzionera i tradicionalnog turnira u šahu sa koga su dva prvoplasirana takmičara (Radovan Rosić i Nenad Tošić) išla na Republičko takmičenje u Bijeljinu.

Uspješno okončana prošla godina, bila je „podloga“ i za usvajanje programa i plana rada za tekuću godinu. I dalje osnovna zadaća biće briga o socijalnom i zdravstvenom stanju penzionera uz što je moguće pravičniju raspodjelu humanitarnih pomoći. Uz saradnju sa Regionalnim i Republičkim udruženjima penzionera maksimalna pažnja će se posvetiti iznalaženju sredstava za povećanje i usaglašavanje penzija i nastojanje da se smanje cijene lijekova čiji su penzioneri najveći korisnici.

PRIZNANJE PRIJATELJIMA UDRUŽENJA

Skupština i predsjednik Udruženja nisu zaboravili da spomenu i one koji ih najviše pomažu u radu. To je Opštinska uprava i načelnik Milorad Jagodić i preduzeća u Rogatici „Aroma“, „Vizion“, „Power“ i STR „Dijana“. Uz veliko hvala očekuju i dalju uspješnu saradnju i povećanje broja prijatelja. Jer, među penzionerima ima i bivših radnika ostalih firmi u Rogatici.