Mala hidroelektrana „Dub“ kod Mesića – Korak do dozvole za stalni rad

05.06.2018.

ROGATICA – Uz malu hidroelektranu „Ustiprača“ koja kao objekat DOO za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije „Hidroinvest“ iz Rogatice, radi na rijeci Prača već više od dvije godine, uskoro će dozvolu za rad dobiti i drugi objekat ove vrste na ovoj rijeci.

Riječ je o maloj protočnoj hidroelektrani (MHE) „Dub“ čija pregradna brana i mašinski dio objekta se nalaze na području opštine Rogatica.

Da bi se izdala dozvola za njen rad ovih dana u organizaciji Regulatorne komisije za enegretiku Republike Srpske, u zgradi opštine Rogatica, održana je javna rasprava na kojoj je utvrđen nacrt ovog dokumenta. Na raspravu su došli svi zainteresovani za rad ovog elektroenergetskog objekta koji će u sistem Elektroprivrede Republike Srpske davati novih 9,4 megavata električne enegrije.

Predstavljajući nacrt dozvole za naredni period od dvije godine Željko Kovač iz Regulatorne komisije reče da je u probni rad MHE „Dub“ puštena 28. novembra prošle godine, da je upravljanje autometsko sa turbinama iz porodice Fransis (Slovenija). Generatori su sinhroni „Rada Končara“ iz Zagreba i elektrana je priključena na 110 kilovoltnu mrežu preko vlastite 110/35 trafo-stanice u Dubu uz godišnju proizvodnju od 44.160 megavat časova električne energije.

Brana ovog objekta nalazi se na Sastavcima ispod sela Izgumanje kod Mesića i uz vode Prače „kupi“ i vodu Rakitnice.

Odavde vode ove dvije planinske rijeke ide tunelom dužine 2,3 kilometra kroz kanjon lijevom stranom Prače i magistralnog puta Rogatica – Ustiprača do sela Brčigovo. Tu prestaje tunel i voda nastavlja tok zatvorenim betonskim kanalom dužine 2,7 kilometara do mašinske zgrade koja je izgrađena nedaleko od objekata kamenoloma Dub „Romanija-puteva“.

Pošto se radi o objektu čije je upravljanje autometsko, zapošljavaće minimalni broj radnika. Ali će zato u ekonomskom pogledu biti na dobiti ne samo investitor, nego i lokalna i šira društvena zajednica, pa i sami potrošači električne energije koji će imati na raspolaganju nove količine struje iz obnovljivih izvora, rečeno je ovom prilikom.

Jedinu opasku na nacrt dozvole imao je predsjednik Zavičajnog udruženja „Borač-Mesići“ Tomislav Pavlović zatraživši da se u cilju zaštite biljnog i životinjskog svijeta u „starom“ koritu Prače, izvan objekta MHE „Dub“ ugradi uređaj (monitoreing) koji će autotatski upozoravati na stanje kad u otoci voda bude ispod propisanog minimuma i ugrožava floru i faunu.

Pavlovićeva sugestija, koji je inače diplomirani inženjer elektrotehnike, je evidentirano i o njemu će se, rečeno je, voditi računa prilikom izrade konačnog teksta dozvole za obavljanje djelatnosti MHE „Dub“ pri čemu će se koristiti i odredbe ekološke dozvole koju je izdali nadležno ministarstvo u Vladi Republike Srpske.

Vladan Andrić, rukovodilac MHE „Ustiprača“ u čijoj nadležnosti je MHE „Dub“ reče da će zvanično obilježavanje početka rada novog objekta biti tokom ljeta ove godine, odnosno kad se dobije ova dozvola i „popeglaju“ još neki prateći poslovi.