Aktivnosti SSD „Soko“ – Male sokolske igre i turnir u malom fudbalu

14.09.2018.

VIŠEGRAd – Na sjednici Predsjedništva Sokola, koja je održana u manastiru Dobrunska Rijeka, naglašeno je da su članovi ove organizacije imali brojne aktivnosti i tokom ljeta, posebno sportska sekcija „Bambi-Soko“.

Dogovoreno je da „Bambi-Soko“ u nedelju, 23. septembra u Vardištu, uz podršku parohije Vardiške, organizuje tradicionalni Sokolov turnir u malom fudbalu, a da Dramska sekcija i „Bambi-Soko“ u subotu, 29. septembra kod područne škole u Dobrunu organizuju Male sokolske igre.

Istog dana, nakon igara, učesnici će biti gosti humanitarca Vojkana Krstića u Vardištu, na prostoru gdje se gradi sportsko rekreacioni centar.

Članove Predsjedništva Sokola arhimandrit Jovan Gardović je informisao o toku obnove i sanacije konaka stradalog u požaru, koji je već pokriven i na kome članovi Sokolove Građevinske sekcije i radnici brojnih višegradskih firme intenzivno rade.

-Izuzetno smo zadovoljni odzivom vjernika, humanitaraca, preduzeća, malih biznismena i institucija koje su već dostavile, a mnoge najavile pomoć u novcu, radnoj snazi ili materijalu, a sve više nam pomoć stiže i od naših ljudi širom svijeta, naglasio je arhimandrit Gardović.

Odlučeno ja da iz granta svih sekcija SOKO na ime sanacije konaka u manastiru Dobrunska Rijeka uplati iznos od 600 KM.