Bezbjednost saobraćaja u posebnoj strategiji opštine Rogatica

04.11.2018.

ROGATICA – Na posljednjoj sjednici SO-e svih 19 odbornika pozicije i opozicije jednoglasno su donijeli odluku o usvajanju Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja u opštini za period 2018 – 2028. godina.

Strategija je cjelina 10 povezanih dijelova. Počinje sa osnovama praćenja i procjene stanja koje su protkane nizom statističkih i drugih podataka o postojećem stanju u ovoj oblasti do vizije, misije, praćenja i procjene stanja na kraju planskog perioda.

Podloga za sve rečeno u ovom važnom dokumentu je stanje iz posljednjih 10 godina kroz navođenje nosilaca bezbjednosti od republičkih organa i institucija do lokalne samouprave i jedinice MUP-a, predškolskih i školskih ustanova, zdravstvene organizacije, vatrogasaca i udruženja građana.

Da će svi oni imati pune ruke posla, pokazuje podatak da kroz područje opštine prolazi magistralni put Podromanija – Ustiprača u dužini od 27 kilometara, od čega 4,8 kilometara kroz Rogaticu kao naseljeno mjesto sa prosječnim godišnjim dnevnim protokom saobraćaja od blizu 2000 vozila. Tu su i regionalni putevi Rogatica – Borička Lijeska – Sjemeć – granica sa opštinom Višegrad i Borička Lijeska – Sjeversko – Bokšanica – Žepa – Purtići – do granice sa opštinom Han-Pijesak, oba u dužini od po 30 kilometara, kao i dio puta Brankovići – Pešurići – Klisura do granice sa opštinom Višegrad prema Međeđi u dužini od 8 kilometara.

Uz magistralni i regionalne puteve na području opštine je i 217 kilometara lokalnih kategorisanih puteva, od kojih je 123 asfaltirano, ili oko 60 posto, a ostalo je makadam. Rogaticu kao urbano naselje uzduž i poprijeko siječe 26 kilometara ulica koje su najvećim dijelom asfaltirane.

Dužina i stanje puteva su samo jedan dio Strategije. Drugi dio je način ostvarivanja bezbjednosti na tim putevima u cilju smanjena broja saobraćajnih nezgoda, pogibija, težih i lakših tjelesnih povreda, materijalnih šteta i drugih pratećih troškova.

Pri tome su navedeni podaci da su se u posljednjih 10 godina, ne računajući podatke policijskih stanica u Sokocu i Višegradu, na području opštine desile 381 saobraćajna nezgoda u kojim je 7 lica smrtno stradalo, 48 je doživjelo teže, a 62 lakše povrede uz velike materijalne štete i druge troškove.

Zbog toga je Strategijom planirano da se saobraćajne nezgode moraju smanjiti i na bar 50 posto u svim segentima.

Koliko će se u tome uspjeti ostaje da se vidi. Ali da će posla biti biće posebno kod striktnog poštivanja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima i uvođenja najvećih standarda u toj oblasti na iskustvima zemalja Evropske unije, navedeno je u Strategiji.